last data update: 2011/10/14, 03:22

Website loading time

during the test: 0.5 s

cable connection (average): 0.56 s

DSL connection (average): 0.63 s

modem (average): 4.02 s

HTTP headers

Information about DNS servers

vninformatics.comMX50aspmx3.googlemail.comIN3600
vninformatics.comMX10aspmx.l.google.comIN3600
vninformatics.comMX20alt1.aspmx.l.google.comIN3600
vninformatics.comMX30alt2.aspmx.l.google.comIN3600
vninformatics.comMX40aspmx2.googlemail.comIN3600
vninformatics.comA74.63.219.13IN3600
vninformatics.comSOAns41.domaincontrol.comdns.jomax.net201110170828800 7200 604800 86400 IN 43200
vninformatics.comNSns42.domaincontrol.comIN3600
vninformatics.comNSns41.domaincontrol.comIN3600

Received from the first DNS server

Received from the second DNS server

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

cninformatics.com
bninformatics.com
gninformatics.com
fninformatics.com
vbinformatics.com
vminformatics.com
vjinformatics.com
vhinformatics.com
vnunformatics.com
vnjnformatics.com
vnknformatics.com
vnonformatics.com
vn9nformatics.com
vn8nformatics.com
vnibformatics.com
vnimformatics.com
vnijformatics.com
vnihformatics.com
vnindormatics.com
vnincormatics.com
vninvormatics.com
vningormatics.com
vnintormatics.com
vninrormatics.com
vninfirmatics.com
vninfkrmatics.com
vninflrmatics.com
vninfprmatics.com
vninf0rmatics.com
vninf9rmatics.com
vninfoematics.com
vninfodmatics.com
vninfofmatics.com
vninfotmatics.com
vninfo5matics.com
vninfo4matics.com
vninfornatics.com
vninforkatics.com
vninforjatics.com
vninformztics.com
vninformstics.com
vninformwtics.com
vninformqtics.com
vninformarics.com
vninformafics.com
vninformagics.com
vninformayics.com
vninforma6ics.com
vninforma5ics.com
vninformatucs.com
vninformatjcs.com
vninformatkcs.com
vninformatocs.com
vninformat9cs.com
vninformat8cs.com
vninformatixs.com
vninformativs.com
vninformatifs.com
vninformatids.com
vninformatica.com
vninformaticz.com
vninformaticx.com
vninformaticd.com
vninformatice.com
vninformaticw.com
ninformatics.com
vinformatics.com
vnnformatics.com
vniformatics.com
vninormatics.com
vninfrmatics.com
vninfomatics.com
vninforatics.com
vninformtics.com
vninformaics.com
vninformatcs.com
vninformatis.com
vninformatic.com
nvinformatics.com
vinnformatics.com
vnniformatics.com
vnifnormatics.com
vninofrmatics.com
vninfromatics.com
vninfomratics.com
vninforamtics.com
vninformtaics.com
vninformaitcs.com
vninformatcis.com
vninformatisc.com
vvninformatics.com
vnninformatics.com
vniinformatics.com
vninnformatics.com
vninfformatics.com
vninfoormatics.com
vninforrmatics.com
vninformmatics.com
vninformaatics.com
vninformattics.com
vninformatiics.com
vninformaticcs.com
vninformaticss.com

Location

IP: 74.63.219.13

continent: NA, country: United States (USA), city: Dallas

Website value

rank in the traffic statistics: 544 498

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 24.61 KB

text per all code ratio: 19 %

title: VNInformatics

description:

keywords:

encoding: utf-8

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
Trang5
chủ5
Diễn3

two word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
Trang chủ5

three word phrases repeated minimum three times

B tags

|

admin

0.011s

U tags

I tags

images

file namealternative text
question
warning
information
answer
blog counter

headers

H1

VNIT

Search Box

Menu chính

Diễn Đàn

Wise Words

H2

Too lazy to think of a slogan

H3

Too lazy to think of a slogan

H4

H5

H6

internal links

addressanchor text
Trang chủ
Đăng nhập
Sơ đồ
VNIT
Trang chủ
Diễn Đàn
Thành Viên
Trang chủ
Thành Viên
Đăng nhập
Trang chủ
Bài mới gởi
» Diễn đàn VNInformatics
» Hỏi đáp Tin học
» Lập trình và Phát triển Web
» 'Linh ta linh tinh'
Trang chủ
Follow Up: MySQL support collation cho tiếng Việt
Cấm tất cả các bài viết quảng cáo về kiếm tiền online!
[Quan trọng] Diễn đàn nâng cấp lên phiên bản mới!
Truy cập vào diễn đàn qua 2 domain
Qui định về cách đặt tiêu đề bài viết
Diễn đàn VNInformatics
Thông báo
Thành viên góp ý, đề nghị
Tin tức và Thảo luận CNTT
Giải pháp hiệu quả lớn cho doanh...
ngoctuss
Thông báo
Thành viên góp ý, đề nghị
Tin tức và Thảo luận CNTT
Hỏi đáp Tin học
Hỏi đáp về Windows
Hỏi đáp về Linux/UNIX
Thiết bị và Driver
Hệ thống Mạng, Internet và Bảo mật
SQL và Cơ sở dữ liệu
Thuật ngữ Tin học và tiếng Việt trong CNTT
Hỏi đáp khác
Re: cach chen video vao powerpoint
Thành Bá Nguyễn
Hỏi đáp về Windows
Hỏi đáp về Linux/UNIX
Thiết bị và Driver
Hệ thống Mạng, Internet và Bảo mật
SQL và Cơ sở dữ liệu
Thuật ngữ Tin học và tiếng Việt trong CNTT
Hỏi đáp khác
Lập trình và Phát triển Web
Windows Programming
Linux/UNIX Programming
Mobile Programming
Java
Microsoft .NET
Phát triển web
Business Intelligence and Reporting Tools
CLB Thuật toán
Artificial Intelligence - Trí Tuệ Nhân Tạo
Software Engineering - Công Nghệ Phần Mềm
Các trao đổi khác về Lập trình
Re: 10 bài viết hướng dẫn về SEO
baohiem24h_net
Windows Programming
Linux/UNIX Programming
Mobile Programming
Java
Microsoft .NET
Phát triển web
Business Intelligence and Reporting Tools
CLB Thuật toán
Artificial Intelligence - Trí Tuệ Nhân Tạo
Software Engineering - Công Nghệ Phần Mềm
Các trao đổi khác về Lập trình
'Linh ta linh tinh'
Game
Quảng cáo, Rao vặt, Mua bán, Nhắn tin
Việc làm, Tuyển dụng
'Trà dư tửu hậu'
CÙNG THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHI...
vudinhthao_eship
Game
Quảng cáo, Rao vặt, Mua bán, Nhắn tin
Việc làm, Tuyển dụng
'Trà dư tửu hậu'
minhtrimytho
vudinhthao_eship
Home
Sitemap
RSS Feed

external links

addressanchor text
Share
website templates
styleshout
XHTML
CSS
styleshout
Tango Icon Library
FamFamFam
blog counter