last data update: 2011/10/15, 05:33

Website loading time

during the test: 1.97 s

cable connection (average): 2.06 s

DSL connection (average): 2.16 s

modem (average): 7.16 s

HTTP headers

Information about DNS servers

vanbang2.comMX10aspmx.l.google.comIN360
vanbang2.comMX20alt2.aspmx.l.google.comIN360
vanbang2.comMX30aspmx2.googlemail.comIN360
vanbang2.comMX30aspmx3.googlemail.comIN360
vanbang2.comMX30aspmx4.googlemail.comIN360
vanbang2.comMX30aspmx5.googlemail.comIN360
vanbang2.comSOAns1.dotvndns.vnservers.dotvndns.vn5900 600 360 360 IN 360
vanbang2.comA123.30.187.30IN360
vanbang2.comNSns1.dotvndns.vnIN360
vanbang2.comNSns2.dotvndns.vnIN360

Received from the first DNS server

Request to the server "vanbang2.com"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns1.dotvndns.vn
DNS Server Address: 112.213.89.3#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 21764
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 10, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

REQUEST SECTION:
vanbang2.com. IN ANY

ANSWER SECTION:
vanbang2.com. 360 IN A 123.30.187.30
vanbang2.com. 360 IN NS ns2.dotvndns.vn.
vanbang2.com. 360 IN NS ns1.dotvndns.vn.
vanbang2.com. 360 IN SOA ns1.dotvndns.vn. servers.dotvndns.vn. 5 900 600 360 360
vanbang2.com. 360 IN MX 30 aspmx2.googlemail.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 30 aspmx4.googlemail.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 30 aspmx5.googlemail.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 10 aspmx.l.google.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 30 aspmx3.googlemail.com.

SECTION NOTES:
ns2.dotvndns.vn. 360 IN A 222.255.121.247
ns1.dotvndns.vn. 360 IN A 112.213.89.3

Received 324 bytes from address 112.213.89.3#53 in 264 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "vanbang2.com"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns2.dotvndns.vn
DNS Server Address: 222.255.121.247#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 26329
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 10, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

REQUEST SECTION:
vanbang2.com. IN ANY

ANSWER SECTION:
vanbang2.com. 360 IN A 123.30.187.30
vanbang2.com. 360 IN NS ns1.dotvndns.vn.
vanbang2.com. 360 IN NS ns2.dotvndns.vn.
vanbang2.com. 360 IN SOA ns1.dotvndns.vn. servers.dotvndns.vn. 5 900 600 360 360
vanbang2.com. 360 IN MX 30 aspmx2.googlemail.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 30 aspmx4.googlemail.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 30 aspmx5.googlemail.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 10 aspmx.l.google.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com.
vanbang2.com. 360 IN MX 30 aspmx3.googlemail.com.

SECTION NOTES:
ns1.dotvndns.vn. 360 IN A 112.213.89.3
ns2.dotvndns.vn. 360 IN A 222.255.121.247

Received 324 bytes from address 222.255.121.247#53 in 274 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

canbang2.com
banbang2.com
ganbang2.com
fanbang2.com
vznbang2.com
vsnbang2.com
vwnbang2.com
vqnbang2.com
vabbang2.com
vambang2.com
vajbang2.com
vahbang2.com
vanvang2.com
vannang2.com
vanhang2.com
vangang2.com
vanbzng2.com
vanbsng2.com
vanbwng2.com
vanbqng2.com
vanbabg2.com
vanbamg2.com
vanbajg2.com
vanbahg2.com
vanbanf2.com
vanbanv2.com
vanbanb2.com
vanbanh2.com
vanbany2.com
vanbant2.com
vanbang1.com
vanbangq.com
vanbangw.com
vanbang3.com
anbang2.com
vnbang2.com
vabang2.com
vanang2.com
vanbng2.com
vanbag2.com
vanban2.com
vanbang.com
avnbang2.com
vnabang2.com
vabnang2.com
vanabng2.com
vanbnag2.com
vanbagn2.com
vanban2g.com
vvanbang2.com
vaanbang2.com
vannbang2.com
vanbbang2.com
vanbaang2.com
vanbanng2.com
vanbangg2.com
vanbang22.com

Location

IP: 123.30.187.30

continent: AS, country: Vietnam (VNM), city: Hanoi

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 36.36 KB

text per all code ratio: 21 %

title: Văn bằng 2 | Tuyển sinh văn bằng 2 | Tuyển sinh bằng 2 - Văn bằng 2 - Tuyển sinh văn bằng 2

description: Thông tin tuyển sinh văn bằng 2

keywords: Văn bằng 2, van bang 2, tuyen sinh van bang 2, thông tin tuyển sinh văn bằng 2, văn bằng 2 kinh tế, văn bằng 2 kế toán, văn bằng 2 công nghệ thông tin, văn bằng 2 tài chính, văn bằng 2 quản trị kinh doanh

encoding: utf-8

language: vi-vn

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
học73
bằng50
sinh41
tuyển29
Đại29
văn26
tế22
chính21
Văn19
ĐH17
ngành16
năm16
Kinh15
hệ13
Tuyển12
đại11
quy11
tạo11
Chí11
Ngoại11
đào10
201010
trường10
ngữ9
Hồ9
thông9
báo9
TP8
thuật7
kinh7
trị7
Minh7
Luật6
quốc6
Trường6
5
20095
Quốc5
khoá5
HCM5
toán5
kỹ5
TP.5
Tin5
Trúc4
kế4
trình4
xây4
Kiến4
quy,4
TP.HCM4
tin4
HCMĐại3
TPHCM3
hội,3
nghệ3
143
luật3
tiếng3
3
Chương3
3
NộiĐại3
dân3
Công3
GTVT-Cơ3
sở3
nhân3
kiểm3
20113
Khoá3
tại3
gia3
dựng3
Bằng3
viện3
233
Kỹ3

two word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
Đại học28
tuyển sinh28
văn bằng26
sinh văn18
Văn bằng16
Kinh tế15
Tuyển sinh12
đại học11
chính quy11
bằng ngành10
đào tạo10
Hồ Chí9
học Kinh9
hệ chính8
bằng chính8
báo tuyển8
thông báo7
Chí Minh7
năm 20107
Ngoại ngữ7
tế quốc6
chính trị5
TP. Hồ5
học Văn5
học Luật5
Trường Đại5
sinh ĐH5
kinh tế5
bằng năm5
bằng hệ5
học Ngoại4
Tin học4
chính quy,4
trường Đại4
học kinh4
ngành Kinh4
tế chính4
bằng Tuyển4
học Quốc4
Kiến Trúc4
ĐH văn4
sinh đại4
kỹ thuật4
Chương trình3
kiểm toán3
quy ngành3
Luật TP.3
Hà NộiĐại3
sinh hệ3
NộiĐại học3
Xã hội,3
GTVT-Cơ sở3
quốc dân3
quy, khoá3
dân tuyển3
sinh Khoá3
khoá 233
trình đào3
Quốc gia3
23 năm3
năm 20113
tế TPHCM3
năm 20093
tin học3
2010 tuyển3
TP.HCM 20103
ngữ tin3
Văn Bằng3
dựng hệ3
xây dựng3
thuật xây3
ngành kỹ3
HCMĐại học3
Trúc TP.HCM3
2009 ĐH3
quy Đại3
ĐH Ngoại3
14 Đại3
TPHCM ngành3
Minh thông3
học TP3
TP HCM3
tạo Văn3
Khoá 143
ĐH Kiến3
ngữ Tin3
thuật Công3
Kỹ thuật3

three word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
sinh văn bằng18
tuyển sinh văn10
văn bằng ngành9
học Kinh tế9
hệ chính quy7
báo tuyển sinh7
thông báo tuyển7
Đại học Kinh7
Tuyển sinh văn7
Hồ Chí Minh6
tuyển sinh ĐH5
TP. Hồ Chí5
Kinh tế quốc5
học Văn bằng5
Trường Đại học5
bằng hệ chính4
tuyển sinh đại4
sinh đại học4
học kinh tế4
Kinh tế chính4
bằng chính quy4
Văn bằng chính4
ngành Kinh tế4
tế chính trị4
sinh ĐH văn4
ĐH văn bằng4
Đại học Quốc4
bằng Tuyển sinh4
Hà NộiĐại học3
Kiến Trúc TP.HCM3
TP.HCM 2010 tuyển3
ĐH Kiến Trúc3
Trúc TP.HCM 20103
chính quy ngành3
tế TPHCM ngành3
TPHCM ngành Kinh3
trường Đại học3
2010 tuyển sinh3
học Luật TP.3
xây dựng hệ3
dựng hệ chính3
Kỹ thuật Công3
học TP HCM3
thuật xây dựng3
ngành kỹ thuật3
kinh tế TPHCM3
Đại học Luật3
bằng ngành kỹ3
Luật TP. Hồ3
Đại học kinh3
chính quy, khoá3
quy, khoá 233
khoá 23 năm3
23 năm 20113
bằng chính quy,3
văn bằng chính3
tế quốc dân3
quốc dân tuyển3
dân tuyển sinh3
trình đào tạo3
Chương trình đào3
Đại học Văn3
chính quy Đại3
quy Đại học3
14 Đại học3
Khoá 14 Đại3
tuyển sinh hệ3
Tuyển sinh Khoá3
sinh Khoá 143
đào tạo Văn3
kỹ thuật xây3
Minh thông báo3
Chí Minh thông3
ngữ tin học3
ngữ Tin học3
Ngoại ngữ Tin3
Văn bằng Tuyển3

B tags

U tags

I tags

images

file namealternative text
Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh văn bằng 2 chính quy, khoá 23 năm 2011
Tuyển sinh Khoá 14 Đại học Văn bằng 2 chính quy Đại học kinh tế TPHCM ngành Kinh tế chính trị
ĐH Kiến Trúc TP.HCM 2010 tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành kỹ thuật xây dựng hệ chính quy
Tuyen sinh Topica
Diễn đàn văn bằng 2
Check PageRank

headers

H1

H2

H3

H4

Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh văn bằng 2 chính quy, khoá 23 năm 2011

Tuyển sinh Khoá 14 Đại học Văn bằng 2 chính quy Đại học kinh tế TPHCM ngành Kinh tế chính trị

ĐH Kiến Trúc TP.HCM 2010 tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành kỹ thuật xây dựng hệ chính quy

Đại học GTVT-Cơ sở 2 tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy năm 2010

Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngân hàng, trường đại học ngoại ngữ tin học TP HCM

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh Văn bằng 2 chính quy ngành luật học năm 2010

H5

H6

internal links

addressanchor text
Văn bằng 2 - Tuyển sinh văn bằng 2
Trang chủ
Ngành Kinh tế Quản trị
Học viện tài chính
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đào tạo cử nhân trực tuyến Topica
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Đại học Ngoại Thương
Đại học Kinh tế TP.HCM
Đại học kinh tế Huế
Học viện ngân hàng
Kinh tế quốc dân
Đại học Thương Mại
Đại học Mở TP HCM
Học viện tài chính
Khoa Kinh tế Đại học Quốc Gia tp.HCM
Ngành Kỹ thuật Công nghệ
Đại học xây dựng
Đại học khoa học tự nhiên TP HCM
ĐH Bách khoa HCM
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM
Đại học Giao thông vận tải
Khối Luật, Xã hội, SP
Khối trường Sư Phạm
Đại học Luật TP HCM
Đại học Luật Hà Nội
Khối Xã hội, nhân văn, báo chí
HV Báo Chí Tuyên Truyền
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Khoa Luật Đại học Quốc gia Tp HCM
Ngành Ngoại ngữ
Đại học Hà Nội
Đại học Ngoại ngữ - DHQG Hà Nội
Đại học Hải Phòng
ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Khác
Đại học Hải Phòng
Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Hồng Bàng
Tuyển sinh văn bằng 2
Skip to content
Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh văn bằng 2 chính quy, khoá 23 năm 2011
Tuyển sinh Khoá 14 Đại học Văn bằng 2 chính quy Đại học kinh tế TPHCM ngành Kinh tế chính trị
ĐH Kiến Trúc TP.HCM 2010 tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành kỹ thuật xây dựng hệ chính quy
Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh văn bằng 2 chính quy, khoá 23 năm 2011
Đại học GTVT-Cơ sở 2 tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy năm 2010
Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngân hàng, trường đại học ngoại ngữ tin học TP HCM
Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh Văn bằng 2 chính quy ngành luật học năm 2010
ĐH Kiến Trúc TP.HCM 2010 tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành kỹ thuật xây dựng hệ chính quy
img
Diễn đàn văn bằng 2

external links

addressanchor text
Tuyen sinh Topica
Thông tin tuyển sinh
Thiết kế Website
Joomla!
GNU/GPL