last data update: 2011/10/14, 23:41

Website loading time

during the test: 0.15 s

cable connection (average): 0.21 s

DSL connection (average): 0.26 s

modem (average): 3.27 s

HTTP headers

Information about DNS servers

sverigesungdomsrad.seSOAns1.loopia.seregistry.loopia.se129679411010800 3600 604800 86400 IN 3600
sverigesungdomsrad.seA65.39.205.54IN3600
sverigesungdomsrad.seMX20ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COMIN3600
sverigesungdomsrad.seMX10ASPMX.L.GOOGLE.COMIN3600
sverigesungdomsrad.seMX20ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COMIN3600
sverigesungdomsrad.seIN7200
sverigesungdomsrad.seIN7200
sverigesungdomsrad.seNSns1.loopia.seIN3600
sverigesungdomsrad.seNSns2.loopia.seIN3600

Received from the first DNS server

Request to the server "sverigesungdomsrad.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns1.loopia.se
DNS Server Address: 93.188.0.20#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 34941
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

REQUEST SECTION:
sverigesungdomsrad.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN MX 10 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN MX 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN MX 20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN A 65.39.205.54
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN NS ns2.loopia.se.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN NS ns1.loopia.se.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN SOA ns1.loopia.se. registry.loopia.se. 1296794110 10800 3600 604800 86400

SECTION NOTES:
ns1.loopia.se. 3600 IN A 93.188.0.20
ns2.loopia.se. 3600 IN A 93.188.0.21

Received 251 bytes from address 93.188.0.20#53 in 111 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "sverigesungdomsrad.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns2.loopia.se
DNS Server Address: 93.188.0.21#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 8542
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

REQUEST SECTION:
sverigesungdomsrad.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN MX 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN MX 20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN MX 10 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN A 65.39.205.54
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN NS ns1.loopia.se.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN NS ns2.loopia.se.
sverigesungdomsrad.se. 3600 IN SOA ns1.loopia.se. registry.loopia.se. 1296794110 10800 3600 604800 86400

SECTION NOTES:
ns1.loopia.se. 3600 IN A 93.188.0.20
ns2.loopia.se. 3600 IN A 93.188.0.21

Received 251 bytes from address 93.188.0.21#53 in 117 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

averigesungdomsrad.se
zverigesungdomsrad.se
xverigesungdomsrad.se
dverigesungdomsrad.se
everigesungdomsrad.se
wverigesungdomsrad.se
scerigesungdomsrad.se
sberigesungdomsrad.se
sgerigesungdomsrad.se
sferigesungdomsrad.se
svwrigesungdomsrad.se
svsrigesungdomsrad.se
svdrigesungdomsrad.se
svrrigesungdomsrad.se
sv4rigesungdomsrad.se
sv3rigesungdomsrad.se
sveeigesungdomsrad.se
svedigesungdomsrad.se
svefigesungdomsrad.se
svetigesungdomsrad.se
sve5igesungdomsrad.se
sve4igesungdomsrad.se
sverugesungdomsrad.se
sverjgesungdomsrad.se
sverkgesungdomsrad.se
sverogesungdomsrad.se
sver9gesungdomsrad.se
sver8gesungdomsrad.se
sverifesungdomsrad.se
sverivesungdomsrad.se
sveribesungdomsrad.se
sverihesungdomsrad.se
sveriyesungdomsrad.se
sveritesungdomsrad.se
sverigwsungdomsrad.se
sverigssungdomsrad.se
sverigdsungdomsrad.se
sverigrsungdomsrad.se
sverig4sungdomsrad.se
sverig3sungdomsrad.se
sverigeaungdomsrad.se
sverigezungdomsrad.se
sverigexungdomsrad.se
sverigedungdomsrad.se
sverigeeungdomsrad.se
sverigewungdomsrad.se
sverigesyngdomsrad.se
sverigeshngdomsrad.se
sverigesjngdomsrad.se
sverigesingdomsrad.se
sveriges8ngdomsrad.se
sveriges7ngdomsrad.se
sverigesubgdomsrad.se
sverigesumgdomsrad.se
sverigesujgdomsrad.se
sverigesuhgdomsrad.se
sverigesunfdomsrad.se
sverigesunvdomsrad.se
sverigesunbdomsrad.se
sverigesunhdomsrad.se
sverigesunydomsrad.se
sverigesuntdomsrad.se
sverigesungsomsrad.se
sverigesungxomsrad.se
sverigesungcomsrad.se
sverigesungfomsrad.se
sverigesungromsrad.se
sverigesungeomsrad.se
sverigesungdimsrad.se
sverigesungdkmsrad.se
sverigesungdlmsrad.se
sverigesungdpmsrad.se
sverigesungd0msrad.se
sverigesungd9msrad.se
sverigesungdonsrad.se
sverigesungdoksrad.se
sverigesungdojsrad.se
sverigesungdomarad.se
sverigesungdomzrad.se
sverigesungdomxrad.se
sverigesungdomdrad.se
sverigesungdomerad.se
sverigesungdomwrad.se
sverigesungdomsead.se
sverigesungdomsdad.se
sverigesungdomsfad.se
sverigesungdomstad.se
sverigesungdoms5ad.se
sverigesungdoms4ad.se
sverigesungdomsrzd.se
sverigesungdomsrsd.se
sverigesungdomsrwd.se
sverigesungdomsrqd.se
sverigesungdomsras.se
sverigesungdomsrax.se
sverigesungdomsrac.se
sverigesungdomsraf.se
sverigesungdomsrar.se
sverigesungdomsrae.se
verigesungdomsrad.se
serigesungdomsrad.se
svrigesungdomsrad.se
sveigesungdomsrad.se
svergesungdomsrad.se
sveriesungdomsrad.se
sverigsungdomsrad.se
sverigeungdomsrad.se
sverigesngdomsrad.se
sverigesugdomsrad.se
sverigesundomsrad.se
sverigesungomsrad.se
sverigesungdmsrad.se
sverigesungdosrad.se
sverigesungdomrad.se
sverigesungdomsad.se
sverigesungdomsrd.se
sverigesungdomsra.se
vserigesungdomsrad.se
sevrigesungdomsrad.se
svreigesungdomsrad.se
sveirgesungdomsrad.se
svergiesungdomsrad.se
sveriegsungdomsrad.se
sverigseungdomsrad.se
sverigeusngdomsrad.se
sverigesnugdomsrad.se
sverigesugndomsrad.se
sverigesundgomsrad.se
sverigesungodmsrad.se
sverigesungdmosrad.se
sverigesungdosmrad.se
sverigesungdomrsad.se
sverigesungdomsard.se
sverigesungdomsrda.se
ssverigesungdomsrad.se
svverigesungdomsrad.se
sveerigesungdomsrad.se
sverrigesungdomsrad.se
sveriigesungdomsrad.se
sveriggesungdomsrad.se
sverigeesungdomsrad.se
sverigessungdomsrad.se
sverigesuungdomsrad.se
sverigesunngdomsrad.se
sverigesunggdomsrad.se
sverigesungddomsrad.se
sverigesungdoomsrad.se
sverigesungdommsrad.se
sverigesungdomssrad.se
sverigesungdomsrrad.se
sverigesungdomsraad.se
sverigesungdomsradd.se

Location

IP: 65.39.205.54

continent: NA, country: United States (USA), city: New York

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 21.85 KB

text per all code ratio: 18 %

title: Sveriges Ungdomsråd.se - Sveriges Ungdomsråd

description: Sveriges ungdomsråd är en nationell intresseorganisation för ungdomars föreningar, organ och forum som arbetar för att påverka kommuner.

keywords:

encoding: utf-8

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
ungdomsråd10
För6
Sveriges5
kommuner3
Starta3
Aktuellt3
Butik3
Om3
ett3

two word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
ungdomsråd För6
För ungdomsråd3
kommuner Starta3
ett ungdomsråd3
ungdomsråd Butik3
Starta ett3
För kommuner3
Sveriges ungdomsråd3
Aktuellt Om3
Om Sveriges3

three word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
För kommuner Starta3
För ungdomsråd För3
kommuner Starta ett3
Starta ett ungdomsråd3
ett ungdomsråd Butik3
ungdomsråd För ungdomsråd3
ungdomsråd För kommuner3
Sveriges ungdomsråd För3
Aktuellt Om Sveriges3
Om Sveriges ungdomsråd3

B tags

U tags

I tags

images

file namealternative text
Sveriges ungdomsråd

headers

H1

H2

H3

H4

H5

H6

internal links

addressanchor text
Aktuellt
Om Sveriges ungdomsråd
För ungdomsråd
För kommuner
Starta ett ungdomsråd
Butik
Sveriges ungdomsråd
Aktuellt
Om Sveriges ungdomsråd
För ungdomsråd
För kommuner
Starta ett ungdomsråd
Butik
Aktuellt
Om Sveriges ungdomsråd
För ungdomsråd
För kommuner
Starta ett ungdomsråd
Butik
Vill er organisation ställa ut på IRL:s Mässa?
Programmet för IRL klart
Programmet till Inspirationshelgen klart
Ungdomsråd i Sverige firades med mingel
Ny sista anmälningsdag till Inspirationshelgen 20 sept!

external links

addressanchor text
Facebook