last data update: 2011/10/15, 08:25

Website loading time

during the test: 1.04 s

cable connection (average): 1.51 s

DSL connection (average): 1.97 s

modem (average): 26.65 s

HTTP headers

Information about DNS servers

landscapecitizens.seA91.189.41.136IN3600
landscapecitizens.seMX10smtp-fe.ballou.seIN3600
landscapecitizens.seSOAns1.ballou.seadministrator.ballou.se20100816011800 900 604800 3600 IN 3600
landscapecitizens.seIN7200
landscapecitizens.seIN7200
landscapecitizens.seNSns1.ballou.seIN3600
landscapecitizens.seNSns2.ballou.seIN3600
landscapecitizens.seNSns3.ballou.seIN3600

Received from the first DNS server

Request to the server "landscapecitizens.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns1.ballou.se
DNS Server Address: 91.189.40.4#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 33932
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 6

REQUEST SECTION:
landscapecitizens.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
landscapecitizens.se. 3600 IN SOA ns1.ballou.se. administrator.ballou.se. 2010081601 1800 900 604800 3600
landscapecitizens.se. 3600 IN NS ns1.ballou.se.
landscapecitizens.se. 3600 IN NS ns2.ballou.se.
landscapecitizens.se. 3600 IN NS ns3.ballou.se.
landscapecitizens.se. 3600 IN MX 10 smtp-fe.ballou.se.
landscapecitizens.se. 3600 IN A 91.189.41.136

SECTION NOTES:
ns1.ballou.se. 30 IN A 91.189.40.4
ns2.ballou.se. 30 IN A 91.189.41.4
ns3.ballou.se. 30 IN A 91.123.203.9
smtp-fe.ballou.se. 30 IN A 91.189.40.71
smtp-fe.ballou.se. 30 IN A 91.189.40.73
smtp-fe.ballou.se. 30 IN A 91.189.40.70

Received 285 bytes from address 91.189.40.4#53 in 120 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "landscapecitizens.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns2.ballou.se
DNS Server Address: 91.189.41.4#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 480
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 6

REQUEST SECTION:
landscapecitizens.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
landscapecitizens.se. 3600 IN SOA ns1.ballou.se. administrator.ballou.se. 2010081601 1800 900 604800 3600
landscapecitizens.se. 3600 IN NS ns3.ballou.se.
landscapecitizens.se. 3600 IN NS ns1.ballou.se.
landscapecitizens.se. 3600 IN NS ns2.ballou.se.
landscapecitizens.se. 3600 IN A 91.189.41.136
landscapecitizens.se. 3600 IN MX 10 smtp-fe.ballou.se.

SECTION NOTES:
ns1.ballou.se. 30 IN A 91.189.40.4
ns2.ballou.se. 30 IN A 91.189.41.4
ns3.ballou.se. 30 IN A 91.123.203.9
smtp-fe.ballou.se. 30 IN A 91.189.40.73
smtp-fe.ballou.se. 30 IN A 91.189.40.70
smtp-fe.ballou.se. 30 IN A 91.189.40.71

Received 285 bytes from address 91.189.41.4#53 in 117 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

kandscapecitizens.se
pandscapecitizens.se
oandscapecitizens.se
lzndscapecitizens.se
lsndscapecitizens.se
lwndscapecitizens.se
lqndscapecitizens.se
labdscapecitizens.se
lamdscapecitizens.se
lajdscapecitizens.se
lahdscapecitizens.se
lansscapecitizens.se
lanxscapecitizens.se
lancscapecitizens.se
lanfscapecitizens.se
lanrscapecitizens.se
lanescapecitizens.se
landacapecitizens.se
landzcapecitizens.se
landxcapecitizens.se
landdcapecitizens.se
landecapecitizens.se
landwcapecitizens.se
landsxapecitizens.se
landsvapecitizens.se
landsfapecitizens.se
landsdapecitizens.se
landsczpecitizens.se
landscspecitizens.se
landscwpecitizens.se
landscqpecitizens.se
landscaoecitizens.se
landscalecitizens.se
landsca-ecitizens.se
landsca0ecitizens.se
landscapwcitizens.se
landscapscitizens.se
landscapdcitizens.se
landscaprcitizens.se
landscap4citizens.se
landscap3citizens.se
landscapexitizens.se
landscapevitizens.se
landscapefitizens.se
landscapeditizens.se
landscapecutizens.se
landscapecjtizens.se
landscapecktizens.se
landscapecotizens.se
landscapec9tizens.se
landscapec8tizens.se
landscapecirizens.se
landscapecifizens.se
landscapecigizens.se
landscapeciyizens.se
landscapeci6izens.se
landscapeci5izens.se
landscapecituzens.se
landscapecitjzens.se
landscapecitkzens.se
landscapecitozens.se
landscapecit9zens.se
landscapecit8zens.se
landscapecitixens.se
landscapecitisens.se
landscapecitiaens.se
landscapecitizwns.se
landscapecitizsns.se
landscapecitizdns.se
landscapecitizrns.se
landscapecitiz4ns.se
landscapecitiz3ns.se
landscapecitizebs.se
landscapecitizems.se
landscapecitizejs.se
landscapecitizehs.se
landscapecitizena.se
landscapecitizenz.se
landscapecitizenx.se
landscapecitizend.se
landscapecitizene.se
landscapecitizenw.se
andscapecitizens.se
lndscapecitizens.se
ladscapecitizens.se
lanscapecitizens.se
landcapecitizens.se
landsapecitizens.se
landscpecitizens.se
landscaecitizens.se
landscapcitizens.se
landscapeitizens.se
landscapectizens.se
landscapeciizens.se
landscapecitzens.se
landscapecitiens.se
landscapecitizns.se
landscapecitizes.se
landscapecitizen.se
alndscapecitizens.se
lnadscapecitizens.se
ladnscapecitizens.se
lansdcapecitizens.se
landcsapecitizens.se
landsacpecitizens.se
landscpaecitizens.se
landscaepcitizens.se
landscapceitizens.se
landscapeictizens.se
landscapectiizens.se
landscapeciitzens.se
landscapecitziens.se
landscapecitiezns.se
landscapecitiznes.se
landscapecitizesn.se
llandscapecitizens.se
laandscapecitizens.se
lanndscapecitizens.se
landdscapecitizens.se
landsscapecitizens.se
landsccapecitizens.se
landscaapecitizens.se
landscappecitizens.se
landscapeecitizens.se
landscapeccitizens.se
landscapeciitizens.se
landscapecittizens.se
landscapecitiizens.se
landscapecitizzens.se
landscapecitizeens.se
landscapecitizenns.se
landscapecitizenss.se

Location

IP: 91.189.41.136

continent: EU, country: Sweden (SWE), city: Holmsjö

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 179.28 KB

text per all code ratio: 31 %

title: Landscape & Citizens i Sverige

description:

keywords: europa, europe, europeiska landskapskonventionen, artiklar, citizens, citoyens, medborgare, ppt, presentations, rapporter, riksdagen, sammanfattningar, seminarier, uppsatser, yttranden, european landscape convention, convention europeenne du paysage

encoding: iso-8859-1

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

two word phrases repeated minimum three times

three word phrases repeated minimum three times

B tags

U tags

I tags

images

file namealternative text
Bild: Ilka Halso
"We are the Landscape" En publikation från RECEP-ENELC
"Why a Landscape Convention?"
Nordens landskap och den Europeiska Landskapskonventionen
"ELK - dags för implementering", RAÄ
Frågan om vindkraftverken handlar inte bara om elkraft
Oresundsregion i Europaperspektiv med Realdania
Landskrona - attraktiv stadskärna i liten stad
Samtal om landskap över gränserna
Från Ulf Dinkelspiel o Atlantis, 2009
Strasbourg-Kehl
Skåne - en ny Region i Sverige
Landskapsutformning på skånska, 2020
"Territorial dimension of Human Rights"
Buijs et al: From hiking through farmland to farming in a leisure landscape.
Horn
RECEP-ENELC på plats i Göteborg, november 2010
En bild från sommarens vindkraftsdebatt i HD
Var går hövlighetens gränser och vilka rum kan betraktas som gemensamma?
Landskapet engagerar, landskapet oroar, HD, 2010
Helsinborgs nya kustbild - trots riklig medborgarprotest?
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Hörn
Människan i centrum - "as perceived by people"? Det är frågan!
Det kulturella Skåne har samlats?
"Boshus Fästning is our Acropolis"
UNISCAPE och CEMAT - samma riktning mot högre landskapskvalitet
Att läsa landskapet I
Att läsa landskapet II
L & C-Listan från 00-talet t o m 10-talet
Sverige i vinterskrud
Region Skåne: Kulturplan 2011-2012
The European Landscape Convention in research perspective, 2010
Observationsguide, sv översättn, presenterad i Skåne 2009-2010
Landscape and Public Participation in Catalonia, 2010
Sverige med i nya Futuropa
Delaktighetens landskap- En RAÄ-rapport
Skuggutredningen, 2008
Projektledardag, Stockholm, 2006
Kunna mer för att skapa mer
Europarådet
KompoZer Portable

headers

H1

En Region i ögonhöjd. (3)

H2

H3

H4

Landskaps-

försvararna:

Land-och-stad

citatet

Nätverket 

Landscape&Citizens' arkiv

Europeiska Landskapskonventionen 

Nytt (& Tryckt)

H5

H6

internal links

addressanchor text
Svenska
Français
English
Vad vill vi?
Aktiviteter
En ny Landskapskonvention
Definitioner
Ratificeringar
Landskapsaktörer
Landskapsvärdering
Konventionen och Sverige
Länkar
Upp
Upp
Nordens landskap och den Europeiska Landskapskonventionen
Upp
Upp
Upp
Upp
Frågan om vindkraftverken handlar inte bara om elkraft
www.faringtoftanorra.se
Upp
Upp
"Rädda Landskrona!"
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Läs mer
Land-och-stad
Landskapscitatet
Initiativ
här
CM/Rec(2008)3
Landskapsutformning på skånska, 2020
"Territorial dimension of Human Rights"
mer än trettio europeiska länder
Europarådets
Upp
sida
festtalarna
Söderåsen
Landskrona
Upp
mer
här
Läs mer
Det kulturella Skåne har samlats?
gionala kulturplan
program
rapport
Upp
Öresundsregionen i ögonhöjd
Göteborg
Definitioner
Upp
Bilaga
Helsingborgs Dagblad:
9 maj: Opinion-debatt.
Upp
Attestation
Upp
Regioner i Europa
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Bilaga
Upp
Upp
Futuropa, 2010
i Sverige
- dags för implementering!
ELK: Summary
Definitioner
Dobris-rapporten
ELK: Summary
Definitioner
Dobris-rapporten
Upp
Länkar
http://www.catpaisatge.net
http://www.recep-enelc.net
Upp
Upp
yttrande
Upp
Living Landscape och UNISCAPE
Upp
Upp
Observationsguide, sv översättn, presenterad i Skåne 2009-2010
Upp
Göteborg
Upp
Landscape and Public Participation in Catalonia, 2010
Upp
Upp
Upp
Samtal om landskap över gränserna
Upp
Upp
Upp

external links

addressanchor text
"We are the Landscape" En publikation från RECEP-ENELC
-och
Oresundsregion i Europaperspektiv med Realdania
Läs mer på Europarådets hemsida
Läs mer
Landskapet engagerar, landskapet oroar, HD, 2010
Helsinborgs nya kustbild - trots riklig medborgarprotest?
två
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Gehls Architects
"
samhällsprocesser"
Människan i centrum - "as perceived by people"? Det är frågan!
UNISCAPE och CEMAT - samma riktning mot högre landskapskvalitet
www.vgregion.se
Regeringen: Sverige ratificerar den europeiska landskapskonventionen
http://www.coe.int/europeanlandscapeconvention
http://www.eurolandscape.net
http:www.norden.org
http://www.nordregio.se
http://www.romaniatourism.com/delta.html
http://www.ultramarine.ro/engleza/deltaprima.htm
http://www.raa.se
http://www.gnp.lv/eng/index.htm
http://www.skane.se
http://www.vgregion.se
http://www.lpal.slu.se/skyltfonstret/
http://www.uniscape.eu
http://www.ecopas.es
http://www.ecovast.org
http://www.faringtoftanorra.se
http://http://www.landscape-forum-ireland.com
http://www.civilscape.eu
www.nordregio.se
www.skane.se
Människan i centrum - "as perceived by people"? Det är frågan!
"We are the Landscape" En publikation från RECEP-ENELC
RECEP-ENELC
Västra Götalandsregionen
www.catpaisatge.net
mer
Sverige med i nya Futuropa
här
RAÄ
www.vulkan.se
www.skuggutredningen.se