last data update: 2011/10/18, 06:45

Website loading time

during the test: 0.9 s

cable connection (average): 0.9 s

DSL connection (average): 0.9 s

modem (average): 0.92 s

HTTP headers

Information about DNS servers

ftu-forum.netA123.30.6.11IN38400
ftu-forum.netSOAmdns1.nhanhoa.comfree_me_ftu.yahoo.com20110117037200 7200 7200 7200 IN 38400
ftu-forum.netMX10aspmx2.googlemail.comIN28800
ftu-forum.netMX1aspmx.l.google.comIN28800
ftu-forum.netMX5alt2.aspmx.l.google.comIN28800
ftu-forum.netNSmdns4.nhanhoa.comIN38400
ftu-forum.netNSmdns3.nhanhoa.comIN38400
ftu-forum.netNSmdns2.nhanhoa.comIN38400
ftu-forum.netNSmdns1.nhanhoa.comIN38400

Received from the first DNS server

Request to the server "ftu-forum.net"
You used the following DNS server:
DNS Name: mdns4.nhanhoa.com
DNS Server Address: 184.173.150.57#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 10505
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 9, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

REQUEST SECTION:
ftu-forum.net. IN ANY

ANSWER SECTION:
ftu-forum.net. 38400 IN NS mdns2.nhanhoa.com.
ftu-forum.net. 38400 IN NS mdns4.nhanhoa.com.
ftu-forum.net. 28800 IN MX 10 aspmx2.googlemail.com.
ftu-forum.net. 38400 IN SOA mdns1.nhanhoa.com. free_me_ftu.yahoo.com. 2011011703 7200 7200 7200 7200
ftu-forum.net. 38400 IN NS mdns1.nhanhoa.com.
ftu-forum.net. 38400 IN A 123.30.6.11
ftu-forum.net. 28800 IN MX 1 aspmx.l.google.com.
ftu-forum.net. 28800 IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com.
ftu-forum.net. 38400 IN NS mdns3.nhanhoa.com.

Received 278 bytes from address 184.173.150.57#53 in 13 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "ftu-forum.net"
You used the following DNS server:
DNS Name: mdns3.nhanhoa.com
DNS Server Address: 67.15.47.188#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 16402
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 9, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

REQUEST SECTION:
ftu-forum.net. IN ANY

ANSWER SECTION:
ftu-forum.net. 28800 IN MX 10 aspmx2.googlemail.com.
ftu-forum.net. 38400 IN NS mdns1.nhanhoa.com.
ftu-forum.net. 38400 IN NS mdns3.nhanhoa.com.
ftu-forum.net. 38400 IN SOA mdns1.nhanhoa.com. free_me_ftu.yahoo.com. 2011011703 7200 7200 7200 7200
ftu-forum.net. 38400 IN NS mdns2.nhanhoa.com.
ftu-forum.net. 38400 IN A 123.30.6.11
ftu-forum.net. 28800 IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com.
ftu-forum.net. 28800 IN MX 1 aspmx.l.google.com.
ftu-forum.net. 38400 IN NS mdns4.nhanhoa.com.

Received 278 bytes from address 67.15.47.188#53 in 46 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

dtu-forum.net
ctu-forum.net
vtu-forum.net
gtu-forum.net
ttu-forum.net
rtu-forum.net
fru-forum.net
ffu-forum.net
fgu-forum.net
fyu-forum.net
f6u-forum.net
f5u-forum.net
fty-forum.net
fth-forum.net
ftj-forum.net
fti-forum.net
ft8-forum.net
ft7-forum.net
ftu0forum.net
ftupforum.net
ftu-dorum.net
ftu-corum.net
ftu-vorum.net
ftu-gorum.net
ftu-torum.net
ftu-rorum.net
ftu-firum.net
ftu-fkrum.net
ftu-flrum.net
ftu-fprum.net
ftu-f0rum.net
ftu-f9rum.net
ftu-foeum.net
ftu-fodum.net
ftu-fofum.net
ftu-fotum.net
ftu-fo5um.net
ftu-fo4um.net
ftu-forym.net
ftu-forhm.net
ftu-forjm.net
ftu-forim.net
ftu-for8m.net
ftu-for7m.net
ftu-forun.net
ftu-foruk.net
ftu-foruj.net
tu-forum.net
fu-forum.net
ft-forum.net
ftuforum.net
ftu-orum.net
ftu-frum.net
ftu-foum.net
ftu-form.net
ftu-foru.net
tfu-forum.net
fut-forum.net
ft-uforum.net
ftuf-orum.net
ftu-ofrum.net
ftu-froum.net
ftu-fourm.net
ftu-formu.net
fftu-forum.net
fttu-forum.net
ftuu-forum.net
ftu--forum.net
ftu-fforum.net
ftu-foorum.net
ftu-forrum.net
ftu-foruum.net
ftu-forumm.net

Location

IP: 123.30.6.11

continent: AS, country: Vietnam (VNM), city: Hanoi

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 0.17 KB

text per all code ratio: 18 %

title: Foreign Trade University Community Forum

description: Diễn đàn sinh viên trường Đại Học Ngoại Thương. Giao Lưu - Học Hỏi - Giải Trí. Kiến thức Kinh Tế. Ứng Dụng Thưc Tế

keywords: Foreign Trade University Community Forum, FTU, diễn đàn FTU, FTU forum, Đại Học Ngoại Thương Hà Nội, Việt Nam, cs1, cs2, cs 1, cs 2

encoding: UTF-8

language:

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
đàn4

two word phrases repeated minimum three times

three word phrases repeated minimum three times

B tags

Notice:

Error:

Sticky:

FAQ

register

Các khóa học mới khai giảng vào 10/10 và 17/10. Giảm 500k cho các bạn đăng ký học các lớp ban ngày và thêm 3% nếu đóng học phí sớm. Đăng ký ngay! Gọi 043.516.0900

Thông Tin Tuyển Sinh

Qui chế hướng dẫn - Thắc mắc và giải đáp

Chia sẻ kinh nghiệm

ベトナム.日本人材協力 センター

Azrael

bambilady

Dior

Domi

Hane

Hương Súp

kate-vananh

NhímXù

Nhím[SiêuNhân]

smile_girl

• Administrator

• Super Moderators

• Moderators

• President

• Staff Member

U tags

I tags

English should be used!

images

file namealternative text
Foreign Trade University Community Forum - powered by vBulletin
Home
Tới bài viết cuối
Thumbs up
Post
Thumbs down
Thành viên đang có mặt
Sinh nhật hôm nay
Thống kê Foreign Trade University Community Forum

headers

H1

Foreign Trade University Community Forum

H2

Thông Báo Chung

Thông Tin Tuyển Sinh

F-News

FTU-Forum Events

FTU-FORUM Radio

FeedBack

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Các Môn Đại Cương & Cơ Sở Ngành

Học ngoại ngữ

Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên

Khối CLB Chuyên Môn

Khối CLB Ngoại Ngữ

Các CLB Hỗ Trợ Phong Trào

Khối CLB Sở Thích

Cựu Sinh viên

Hành lang lớp học

VJCC

Hội đồng hương

FTU Center Market

Góc sinh viên

Trao đổi/ Giới thiệu tài nguyên / Tìm tài liệu

Tài nguyên tin học

Tài nguyên các môn ngoại ngữ

Tài nguyên & tài liệu về kinh tế

Tài nguyên khác

Lưu Trữ

H3

Thông Báo Chung

Thông Tin Tuyển Sinh

F-News

FTU-Forum Events

FTU-FORUM Radio

FeedBack

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Các Môn Đại Cương & Cơ Sở Ngành

Học ngoại ngữ

Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên

Khối CLB Chuyên Môn

Khối CLB Ngoại Ngữ

Các CLB Hỗ Trợ Phong Trào

Khối CLB Sở Thích

Cựu Sinh viên

Hành lang lớp học

VJCC

Hội đồng hương

FTU Center Market

Góc sinh viên

Trao đổi/ Giới thiệu tài nguyên / Tìm tài liệu

Tài nguyên tin học

Tài nguyên các môn ngoại ngữ

Tài nguyên & tài liệu về kinh tế

Tài nguyên khác

Lưu Trữ

H4

Diễn đàn con:

Forum Actions:

Forum Statistics:

Bài cuối:

H5

[INTRO FFRADIO VOL 33] Chủ đề:...

[FFRADIO VOL 32] Vẽ Việt Nam

[FFR] Thông báo chung

[INTRO FFRADIO VOL 32] Chủ đề:Màu...

[ FFRADIO VOL 31] Cháy hết mình !

H6

internal links

addressanchor text
Foreign Trade University Community Forum - powered by vBulletin
F-News
Diễn đàn
FAQ - Trợ giúp
Calendar
Forum Actions
Đánh dấu diễn đàn đã đọc
Liên kết nhanh
FF-Radio
What's New?
Đoàn-Hội
About Us
Đăng ký
Home
img
Shoutbox
Lưu trữ
Shoutbox
Active Users
FAQ
register
Foreign Trade University
Thông Báo Chung
Tuyển Mod
View this forum's RSS feed
Thông báo tuyển MOD...
Shinigami
Tới bài viết cuối
Thông Tin Tuyển Sinh
Qui chế hướng dẫn - Thắc mắc và giải đáp
Chia sẻ kinh nghiệm
Lưu trữ
View this forum's RSS feed
[Kinh nghiệm]...
mytmeo92
Tới bài viết cuối
F-News
View this forum's RSS feed
Tổng kết vòng sơ...
Thảo Bé
Tới bài viết cuối
FTU-Forum Events
Về FTU-Forum
Hoạt Động Offline
View this forum's RSS feed
Leo Fansipan Tết...
binladenht
Tới bài viết cuối
FTU-FORUM Radio
View this forum's RSS feed
[INTRO FFRADIO VOL...
arashi
Tới bài viết cuối
FeedBack
View this forum's RSS feed
Cho em hỏi về thẻ...
Domi
Tới bài viết cuối
Góc Học Tập
Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Vận tải giao nhận
Sở hữu trí tuệ
Bảo hiểm
Kỹ thuật NV Ngoại thương
Nghiệp vụ Hải quan
Quan hệ kinh tế quốc tế
Kinh tế Ngoại thương
Đầu tư quốc tế
Nghiệp vụ Ngoại thương
Lý luận thương mại quốc tế
View this forum's RSS feed
tài liêu GN vân tải
polloll218
Tới bài viết cuối
Quản trị kinh doanh
Thương mại điện tử
Quản Trị & More
Marketing
Luật Kinh doanh
Lobby Club
Kế toán
Thuế
View this forum's RSS feed
Thiết kế website...
thuancpit
Tới bài viết cuối
Tài chính ngân hàng
Thanh toán Quốc tế
Tài chính quốc tế
Đầu Tư Chứng Khoán
Ngân Hàng
View this forum's RSS feed
Một số Opinion của...
nngu11
Tới bài viết cuối
Các Môn Đại Cương & Cơ Sở Ngành
Các môn Đại Cương Marx-Lenin
Kinh tế học
Các bộ môn toán
View this forum's RSS feed
Thi giữa kì Logic
smile_girl
Tới bài viết cuối
Học ngoại ngữ
English (English should be used!)
Cộng Đồng Pháp Ngữ
Đất Nước Nga
日本語 - Nhật Bản
中文 - Trung Quốc
Văn Hoá Bốn Phương
View this forum's RSS feed
Từ vựng về điện ảnh
TiengAnh.com
Tới bài viết cuối
Forum Đoàn - Hội
Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên
Đoàn TN ĐH Ngoại Thương
Big Fat Family - Hội Sinh Viên
BLĐ-CLB
View this forum's RSS feed
KỶ NIỆM 50 NĂM...
nguyendung
Tới bài viết cuối
Khối CLB Chuyên Môn
CLB Nguồn nhân lực [HRC]
CLB Thương Mại Điện Tử [E-com]
CLB nhà tư vấn luật [LCC]
CLB Kinh doanh quốc tế [IBC]
AIESEC FTU HANOI
CLB nghiên cứu TT bất động sản [REC]
CLB Nhà DN tương lai [TEC]
CLB Du Học [SAC]
CLB SV Nghiên cứu KH [YRC]
CLB Chứng Khoán [SIC]
CLB Marketing [MaC]
CLB Kế toán - Kiểm toán [CFAA]
View this forum's RSS feed
HỌC BỔNG 70% TỪ HỌC...
mytmeo92
Tới bài viết cuối
Khối CLB Ngoại Ngữ
CLB Tiếng Anh [EC]
CLB Tiếng Pháp
CLB Tiếng Trung
CLB Tiếng Nhật [JC]
CLB Tiếng Nga
View this forum's RSS feed
Việc làm: Phiên...
Hoavty
Tới bài viết cuối
Các CLB Hỗ Trợ Phong Trào
CLB Truyền Thông [YMC]
Diễn đàn Sinh Viên
SIFE FTU
View this forum's RSS feed
Cơ hội để trở thành...
trung.cec
Tới bài viết cuối
Khối CLB Sở Thích
CLB Thể Thao [FSC]
CLB Guitar
CLB 350ViệtNam
CLB MC và Thời trang [MFC]
VÕ THUẬT – FBIS
Korea Discovery Club [KDC]
CLB Dancing [DC]
CLB Kỹ Năng Sống
CLB Music
CLB Sân Khấu Điện Ảnh
CLB Tuyên truyền ca khúc Cách Mạng [TCM]
CLB Banh Nỉ
CLB Kết Nối Trái Tim
View this forum's RSS feed
Thông tin thi tuyển...
pucca
Tới bài viết cuối
FTU-4RUM Building Center
Cựu Sinh viên
Từ K43 trở về trước
K43
K44
K45
K46
Hành lang lớp học
FTUer Sài Gòn
Hệ Tại Chức & Văn Bằng 2
Hệ cao đẳng
K47
K48-Shine together!
K49-Nothing Venture – Nothing Have.
K50-Break eggs and fly ahead !
VJCC
View this forum's RSS feed
Chia sẻ kinh nghiệm...
winboy_tt
Tới bài viết cuối
Hội đồng hương
View this forum's RSS feed
Hội đồng hương Nam...
ngaongao_nd
Tới bài viết cuối
FTU Center Market
Hội con rể FTU
Làm quen
Events
Hôn nhân & Gia đình
"Khoe hàng tiền đạo"
View this forum's RSS feed
Không thể hay hơn...
Hane
Tới bài viết cuối
Góc sinh viên
Interesting Opportunities
Trái tim biết nói
Photos' Corner
Thể thao
Game Thủ
Tuyển Dụng
Hôm nay... - Cảm...
Domi
Tới bài viết cuối
Tài Nguyên
Trao đổi/ Giới thiệu tài nguyên / Tìm tài liệu
View this forum's RSS feed
Nhận tìm ebook...
Domi
Tới bài viết cuối
Tài nguyên tin học
View this forum's RSS feed
Tặng 500.000 cho...
eduvietnam
Tới bài viết cuối
Tài nguyên các môn ngoại ngữ
View this forum's RSS feed
Mình muốn share...
ladygaga_lagav
Tới bài viết cuối
Tài nguyên & tài liệu về kinh tế
View this forum's RSS feed
[Bàn luận]tại sao...
2...3...zzo
Tới bài viết cuối
Tài nguyên khác
View this forum's RSS feed
The complete...
VietKao
Tới bài viết cuối
Lưu Trữ
View this forum's RSS feed
Hấp dẫn chưa từng...
hoaqtkd1
Tới bài viết cuối
Đánh dấu diễn đàn đã đọc
110 users online
Azrael
bambilady
bdssingapore
Dior
Domi
giaminh_lhp
Hane
hoathanh154
Hương Súp
kate-vananh
mee-too
NhímXù
Nhím[SiêuNhân]
smile_girl
vietha214
tapchiso
thuantran12345
hoangbinhyen
hiento
Cù Xuân Trường
black_tulip
Tồ Hay Cười
linhnguyen
[INTRO FFRADIO VOL 33] Chủ đề:...
FF Radio
FTU-FORUM Radio
[FFRADIO VOL 32] Vẽ Việt Nam
FF Radio
FTU-FORUM Radio
[FFR] Thông báo chung
FF Radio
FTU-FORUM Radio
[INTRO FFRADIO VOL 32] Chủ đề:Màu...
FF Radio
FTU-FORUM Radio
[ FFRADIO VOL 31] Cháy hết mình !
FF Radio
FTU-FORUM Radio
2011
du học
du hoc
easb
eikoh
ftu
hội thảo
hoc bong
hoc bong du hoc
hoc tieng anh
hoc tieng nhat
ielts
inec
k50
khóa học
khóa học ielts
kinh tế
lớp học ielts
luyện thi ielts
năng lực
ngoại thương
rea
singapore
sonmike
thi thử ielts
thuong mai dien tu
tiếng nhật
tieng anh
tin voucher
việc làm
Contact Us
FTU Community Forum
Lưu trữ
Privacy Statement
Terms of Service
Top
Back to top

external links

addressanchor text
img
SevenSkins
vbSoporte