last data update: 2011/10/18, 02:14

Website loading time

during the test: 0.95 s

cable connection (average): 0.99 s

DSL connection (average): 1.03 s

modem (average): 3.21 s

HTTP headers

Information about DNS servers

fryske-akademy.nlMX50mx-1.mf.surf.netIN43200
fryske-akademy.nlMX50mx-a.mf.surf.netIN43200
fryske-akademy.nlSOAns4.vincis.nlhostmaster.vincis.nl2328800 3600 604800 86400 IN 43200
fryske-akademy.nlA194.171.192.3IN43200
fryske-akademy.nlNSns4.vincis.nlIN43200
fryske-akademy.nlNSns5.vincis.nlIN43200

Received from the first DNS server

Request to the server "fryske-akademy.nl"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns4.vincis.nl
DNS Server Address: 91.192.37.156#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 1063
flag: qr aa rd ra REQUEST: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

REQUEST SECTION:
fryske-akademy.nl. IN ANY

ANSWER SECTION:
fryske-akademy.nl. 86400 IN A 194.171.192.3
fryske-akademy.nl. 86400 IN NS ns4.vincis.nl.
fryske-akademy.nl. 86400 IN NS ns5.vincis.nl.
fryske-akademy.nl. 86400 IN SOA ns4.vincis.nl. hostmaster.vincis.nl. 23 28800 3600 604800 86400
fryske-akademy.nl. 86400 IN MX 50 mx-1.mf.surf.net.
fryske-akademy.nl. 86400 IN MX 50 mx-a.mf.surf.net.

SECTION NOTES:
ns4.vincis.nl. 900 IN A 91.192.37.156
ns5.vincis.nl. 900 IN A 91.192.37.196

Received 226 bytes from address 91.192.37.156#53 in 80 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "fryske-akademy.nl"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns5.vincis.nl
DNS Server Address: 91.192.37.196#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 8041
flag: qr aa rd ra REQUEST: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

REQUEST SECTION:
fryske-akademy.nl. IN ANY

ANSWER SECTION:
fryske-akademy.nl. 86400 IN A 194.171.192.3
fryske-akademy.nl. 86400 IN NS ns4.vincis.nl.
fryske-akademy.nl. 86400 IN NS ns5.vincis.nl.
fryske-akademy.nl. 86400 IN SOA ns4.vincis.nl. hostmaster.vincis.nl. 23 28800 3600 604800 86400
fryske-akademy.nl. 86400 IN MX 50 mx-1.mf.surf.net.
fryske-akademy.nl. 86400 IN MX 50 mx-a.mf.surf.net.

SECTION NOTES:
ns4.vincis.nl. 1 IN A 91.192.37.156
ns5.vincis.nl. 1 IN A 91.192.37.196

Received 226 bytes from address 91.192.37.196#53 in 453 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

dryske-akademy.nl
cryske-akademy.nl
vryske-akademy.nl
gryske-akademy.nl
tryske-akademy.nl
rryske-akademy.nl
feyske-akademy.nl
fdyske-akademy.nl
ffyske-akademy.nl
ftyske-akademy.nl
f5yske-akademy.nl
f4yske-akademy.nl
frtske-akademy.nl
frgske-akademy.nl
frhske-akademy.nl
fruske-akademy.nl
fr7ske-akademy.nl
fr6ske-akademy.nl
fryake-akademy.nl
fryzke-akademy.nl
fryxke-akademy.nl
frydke-akademy.nl
fryeke-akademy.nl
frywke-akademy.nl
frysje-akademy.nl
frysme-akademy.nl
frysle-akademy.nl
frysoe-akademy.nl
frysie-akademy.nl
fryskw-akademy.nl
frysks-akademy.nl
fryskd-akademy.nl
fryskr-akademy.nl
frysk4-akademy.nl
frysk3-akademy.nl
fryske0akademy.nl
fryskepakademy.nl
fryske-zkademy.nl
fryske-skademy.nl
fryske-wkademy.nl
fryske-qkademy.nl
fryske-ajademy.nl
fryske-amademy.nl
fryske-alademy.nl
fryske-aoademy.nl
fryske-aiademy.nl
fryske-akzdemy.nl
fryske-aksdemy.nl
fryske-akwdemy.nl
fryske-akqdemy.nl
fryske-akasemy.nl
fryske-akaxemy.nl
fryske-akacemy.nl
fryske-akafemy.nl
fryske-akaremy.nl
fryske-akaeemy.nl
fryske-akadwmy.nl
fryske-akadsmy.nl
fryske-akaddmy.nl
fryske-akadrmy.nl
fryske-akad4my.nl
fryske-akad3my.nl
fryske-akadeny.nl
fryske-akadeky.nl
fryske-akadejy.nl
fryske-akademt.nl
fryske-akademg.nl
fryske-akademh.nl
fryske-akademu.nl
fryske-akadem7.nl
fryske-akadem6.nl
ryske-akademy.nl
fyske-akademy.nl
frske-akademy.nl
fryke-akademy.nl
fryse-akademy.nl
frysk-akademy.nl
fryskeakademy.nl
fryske-kademy.nl
fryske-aademy.nl
fryske-akdemy.nl
fryske-akaemy.nl
fryske-akadmy.nl
fryske-akadey.nl
fryske-akadem.nl
rfyske-akademy.nl
fyrske-akademy.nl
frsyke-akademy.nl
frykse-akademy.nl
frysek-akademy.nl
frysk-eakademy.nl
fryskea-kademy.nl
fryske-kaademy.nl
fryske-aakdemy.nl
fryske-akdaemy.nl
fryske-akaedmy.nl
fryske-akadmey.nl
fryske-akadeym.nl
ffryske-akademy.nl
frryske-akademy.nl
fryyske-akademy.nl
frysske-akademy.nl
fryskke-akademy.nl
fryskee-akademy.nl
fryske--akademy.nl
fryske-aakademy.nl
fryske-akkademy.nl
fryske-akaademy.nl
fryske-akaddemy.nl
fryske-akadeemy.nl
fryske-akademmy.nl
fryske-akademyy.nl

Location

IP: 194.171.192.3

continent: EU, country: Netherlands (NLD), city: Leeuwarden

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 15.82 KB

text per all code ratio: 19 %

title: Thússide - Fryske Akademy

description:

keywords:

encoding: iso-8859-1

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

two word phrases repeated minimum three times

three word phrases repeated minimum three times

B tags

WFT-Sympoasium

Sympoasium: Erasmus ende Friezen, Friezen en Erasmus

Akademy-lêzingen 2011-2012

Kennis útwikselje

Wat kinne jo op dizze website fine?

U tags

I tags

Barack Obama (1961-)

images

file namealternative text
WFT
KNAW
Frysk
Mooie woorden

headers

H1

Actueel

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

“Nowhere is it ordained that history moves in a straight line.”

H2

H3

H4

Leksikograaf Anne Dykstra promovearre

Mercator Network Newsletter

Levertraanfabryk yn de Doelestrjitte

H5

H6

internal links

addressanchor text
inloggen
Stiper wurde
Studinten
Fakatueres
Site-oersjoch
Parseberjochten
WFT-Sympoasium
Lês fierder
Sympoasium: Erasmus ende Friezen, Friezen en Erasmus
Programma
Akademy-lêzingen 2011-2012
Programma
Thússide
Fryske Akademy
Undersyk
Aginda
Kontakt
Keppelingen
Thússide
e-mail
Lês fierder
Lês fierder

external links

addressanchor text
WFT
KNAW
Frysk
Lês fierder