last data update: 2011/10/18, 03:20

Website loading time

during the test: 0.61 s

cable connection (average): 0.65 s

DSL connection (average): 0.7 s

modem (average): 2.97 s

HTTP headers

Information about DNS servers

flemingsbergs-el.seMX10cas.omasp.seIN28800
flemingsbergs-el.seA217.70.32.136IN28800
flemingsbergs-el.seSOAns.levonline.comregistry.levonline.com201107120986400 1800 2592000 36000 IN 28800
flemingsbergs-el.seIN7200
flemingsbergs-el.seIN7200
flemingsbergs-el.seNSns2.levonline.comIN28800
flemingsbergs-el.seNSns3.levonline.comIN28800
flemingsbergs-el.seNSns.levonline.comIN28800

Received from the first DNS server

Request to the server "flemingsbergs-el.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns2.levonline.com
DNS Server Address: 84.55.103.229#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 58302
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

REQUEST SECTION:
flemingsbergs-el.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
flemingsbergs-el.se. 28800 IN SOA ns.levonline.com. registry.levonline.com. 2011071209 86400 1800 2592000 36000
flemingsbergs-el.se. 28800 IN NS ns3.levonline.com.
flemingsbergs-el.se. 28800 IN NS ns.levonline.com.
flemingsbergs-el.se. 28800 IN NS ns2.levonline.com.
flemingsbergs-el.se. 28800 IN A 217.70.32.136
flemingsbergs-el.se. 28800 IN MX 10 cas.omasp.se.

SECTION NOTES:
ns.levonline.com. 3600 IN A 217.70.32.12
ns2.levonline.com. 3600 IN A 84.55.103.229
ns3.levonline.com. 3600 IN A 217.70.32.4

Received 238 bytes from address 84.55.103.229#53 in 102 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "flemingsbergs-el.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns3.levonline.com
DNS Server Address: 217.70.32.4#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 1808
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

REQUEST SECTION:
flemingsbergs-el.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
flemingsbergs-el.se. 28800 IN SOA ns.levonline.com. registry.levonline.com. 2011071209 86400 1800 2592000 36000
flemingsbergs-el.se. 28800 IN NS ns3.levonline.com.
flemingsbergs-el.se. 28800 IN NS ns.levonline.com.
flemingsbergs-el.se. 28800 IN NS ns2.levonline.com.
flemingsbergs-el.se. 28800 IN A 217.70.32.136
flemingsbergs-el.se. 28800 IN MX 10 cas.omasp.se.

SECTION NOTES:
ns.levonline.com. 3600 IN A 217.70.32.12
ns2.levonline.com. 3600 IN A 84.55.103.229
ns3.levonline.com. 3600 IN A 217.70.32.4

Received 238 bytes from address 217.70.32.4#53 in 100 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

dlemingsbergs-el.se
clemingsbergs-el.se
vlemingsbergs-el.se
glemingsbergs-el.se
tlemingsbergs-el.se
rlemingsbergs-el.se
fkemingsbergs-el.se
fpemingsbergs-el.se
foemingsbergs-el.se
flwmingsbergs-el.se
flsmingsbergs-el.se
fldmingsbergs-el.se
flrmingsbergs-el.se
fl4mingsbergs-el.se
fl3mingsbergs-el.se
fleningsbergs-el.se
flekingsbergs-el.se
flejingsbergs-el.se
flemungsbergs-el.se
flemjngsbergs-el.se
flemkngsbergs-el.se
flemongsbergs-el.se
flem9ngsbergs-el.se
flem8ngsbergs-el.se
flemibgsbergs-el.se
flemimgsbergs-el.se
flemijgsbergs-el.se
flemihgsbergs-el.se
fleminfsbergs-el.se
fleminvsbergs-el.se
fleminbsbergs-el.se
fleminhsbergs-el.se
fleminysbergs-el.se
flemintsbergs-el.se
flemingabergs-el.se
flemingzbergs-el.se
flemingxbergs-el.se
flemingdbergs-el.se
flemingebergs-el.se
flemingwbergs-el.se
flemingsvergs-el.se
flemingsnergs-el.se
flemingshergs-el.se
flemingsgergs-el.se
flemingsbwrgs-el.se
flemingsbsrgs-el.se
flemingsbdrgs-el.se
flemingsbrrgs-el.se
flemingsb4rgs-el.se
flemingsb3rgs-el.se
flemingsbeegs-el.se
flemingsbedgs-el.se
flemingsbefgs-el.se
flemingsbetgs-el.se
flemingsbe5gs-el.se
flemingsbe4gs-el.se
flemingsberfs-el.se
flemingsbervs-el.se
flemingsberbs-el.se
flemingsberhs-el.se
flemingsberys-el.se
flemingsberts-el.se
flemingsberga-el.se
flemingsbergz-el.se
flemingsbergx-el.se
flemingsbergd-el.se
flemingsberge-el.se
flemingsbergw-el.se
flemingsbergs0el.se
flemingsbergspel.se
flemingsbergs-wl.se
flemingsbergs-sl.se
flemingsbergs-dl.se
flemingsbergs-rl.se
flemingsbergs-4l.se
flemingsbergs-3l.se
flemingsbergs-ek.se
flemingsbergs-ep.se
flemingsbergs-eo.se
lemingsbergs-el.se
femingsbergs-el.se
flmingsbergs-el.se
fleingsbergs-el.se
flemngsbergs-el.se
flemigsbergs-el.se
fleminsbergs-el.se
flemingbergs-el.se
flemingsergs-el.se
flemingsbrgs-el.se
flemingsbegs-el.se
flemingsbers-el.se
flemingsberg-el.se
flemingsbergsel.se
flemingsbergs-l.se
flemingsbergs-e.se
lfemingsbergs-el.se
felmingsbergs-el.se
flmeingsbergs-el.se
fleimngsbergs-el.se
flemnigsbergs-el.se
flemignsbergs-el.se
fleminsgbergs-el.se
flemingbsergs-el.se
flemingsebrgs-el.se
flemingsbregs-el.se
flemingsbegrs-el.se
flemingsbersg-el.se
flemingsberg-sel.se
flemingsbergse-l.se
flemingsbergs-le.se
fflemingsbergs-el.se
fllemingsbergs-el.se
fleemingsbergs-el.se
flemmingsbergs-el.se
flemiingsbergs-el.se
fleminngsbergs-el.se
fleminggsbergs-el.se
flemingssbergs-el.se
flemingsbbergs-el.se
flemingsbeergs-el.se
flemingsberrgs-el.se
flemingsberggs-el.se
flemingsbergss-el.se
flemingsbergs--el.se
flemingsbergs-eel.se
flemingsbergs-ell.se

Location

IP: 217.70.32.136

continent: EU, country: Sweden (SWE), city: Stockholm

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build without CSS

code weight: 16.51 KB

text per all code ratio: 6 %

title: Elinstallation, Datainstallation eller Teleinstallationer - Flemingsbergs Elektriska AB

description: Flemingsbergs El hanterar det mesta inom inom el-branschen. Vi utför elinstallationer och teleinstallationer inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Datainstallationer med datornätverk i form av KAT6 -nätverk eller fiber, larm och larmsystem eller styr och regler-system, kontakta oss för fackmannamässiga installationer. Har ni behov av en kvalificerad entreprenör inom belysning, kraft, kabelomdragningar i samband med reparationer, tillbyggnader eller nybyggnader; kort sagt har du höga krav på kvalitet kunskap och säkerhet. Välkommen till Flempans El!

keywords: El-branschen, Elinstallationer, Teleinstallationer, ROT-sektor, Nyproduktion, Offentlig sektor, Privat sektor, Datainstallationer, Datornätverk, KAT5, KAT6, Nätverk, Fiber, Fibernätverk, Larm, Larmsystem, Styr reglersystem, Styrsystem, Reglersystem, Fackmannamässiga installationer, Elinstallatörsfirma, Elektriker, Belysning, Kraft, Kabelomdragningar, Reparationer, Tillbyggnader, Nybyggnader, Elsäkerhet, Flempans El, Flemingsbergs El, Flemingsbergs Elektriska AB, Stockholm

encoding: iso-8859-1

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

two word phrases repeated minimum three times

three word phrases repeated minimum three times

B tags

U tags

I tags

images

file namealternative text
Flempans El utför alla typer av elinstallationer, exempel är nydragningar i samband med ombyggnader av skolor, kontor, sjukhus, industri, mm. Där elverken lämnar över sin inkommande matning i fastigheterna tar vi över, från montering av ställverk och el-serviser till avancerade belysnings-styrningar, styr- och reglerteknik, motorinstallationer, ja allt du kan tänka dig som kräver el idag. Välkommen till Flemingsbergs Elektriska AB i Stockholm!
En teleinstallation kan innebära installation och dragning av en telefonlina men kan också innefatta installation av telefonväxlar och kopplingsplintar för tele och data i stora fastigheter, integrering av telefonväxlar med larmsystem och inpasseringssystem samt ihopkoppling med olika strömmatnings och datasystem. Oavsett vad ni vill få gjort kan Flemingsbergs Elektriska hjälpa er att projektera och installera den lösning som passar just er! Flempans El utför alla typer av teleinstallationer, exempel är nydragningar i samband med ombyggnader av skolor, kontor, sjukhus, industri, inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Välkommen till Flemingsbergs Elektriska AB i Stockholm!
Flemingsbergs El drar datornätverk och fibernätverk i samband med datainstallationer inom offentlig eller privat sektor. Installation av datornätverk förekommer i samband med de flesta andra projekt och Flempans El är utbildade både på fiberdragning och uppmätning med Fluke instrument samt naturligtvis Kat5, Kat6 och alla former av stjärnnät eller bussnät för TP. Har ni behov av kvalificerade elektriker som kan projektera och installera datanät som motsvarar era krav på säkerhetstänkande och planering inför framtiden? Välkommen till Flemingsbergs Elektriska AB i Stockholm!
Flemingsbergs Elektriska hanterar el- tele- och datainstallationer, inom offentlig eller privat sektor. Vi har många nöjda kunder och hoppas att också ni vill arbeta med oss! Behöver ni kvalificerade elektriker inom belysning, kraft, larm och larmsystem eller styr och regler-system; kontakta oss snarast! Vi på Flempans El ställer säkerhet, fackmannamässighet och kvalificerad personal på din sida!
Flemingsbergs El utför el- tele- och datainstallationer inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Har ni behov av kvalificerade elektriker inom belysning, kraft, larm och larmsystem eller styr och regler-system eller ett behov av kabelomdragningar i samband med reparationer, tillbyggnader eller nybyggnader? Flempans El ställer fackmannamässighet och kvalificerad personal på din sida.
Flemingsbergs El hanterar det mesta inom inom el-branschen. Vi utför elinstallationer och teleinstallationer inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Datainstallationer med datornätverk i form av KAT6 -nätverk eller fiber, larm och larmsystem eller styr och regler-system, kontakta oss för fackmannamässiga installationer. Har ni behov av en kvalificerad entreprenör inom belysning, kraft, kabelomdragningar i samband med reparationer, tillbyggnader eller nybyggnader; kort sagt har du höga krav på kvalitet kunskap och säkerhet. Välkommen till Flempans El!
Flemingsbergs Elektriska utför el- tele- och datainstallationer inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Har ni behov av kvalificerade elektriker inom belysning, kraft, larm och larmsystem eller styr och regler-system eller ett behov av kabelomdragningar i samband med reparationer, tillbyggnader eller nybyggnader? Flempans El ställer fackmannamässighet och kvalificerad personal på din sida. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

headers

H1

H2

H3

H4

H5

H6

internal links

addressanchor text
Flempans El utför alla typer av elinstallationer, exempel är nydragningar i samband med ombyggnader av skolor, kontor, sjukhus, industri, mm. Där elverken lämnar över sin inkommande matning i fastigheterna tar vi över, från montering av ställverk och el-serviser till avancerade belysnings-styrningar, styr- och reglerteknik, motorinstallationer, ja allt du kan tänka dig som kräver el idag. Välkommen till Flemingsbergs Elektriska AB i Stockholm!
En teleinstallation kan innebära installation och dragning av en telefonlina men kan också innefatta installation av telefonväxlar och kopplingsplintar för tele och data i stora fastigheter, integrering av telefonväxlar med larmsystem och inpasseringssystem samt ihopkoppling med olika strömmatnings och datasystem. Oavsett vad ni vill få gjort kan Flemingsbergs Elektriska hjälpa er att projektera och installera den lösning som passar just er! Flempans El utför alla typer av teleinstallationer, exempel är nydragningar i samband med ombyggnader av skolor, kontor, sjukhus, industri, inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Välkommen till Flemingsbergs Elektriska AB i Stockholm!
Flemingsbergs El drar datornätverk och fibernätverk i samband med datainstallationer inom offentlig eller privat sektor. Installation av datornätverk förekommer i samband med de flesta andra projekt och Flempans El är utbildade både på fiberdragning och uppmätning med Fluke instrument samt naturligtvis Kat5, Kat6 och alla former av stjärnnät eller bussnät för TP. Har ni behov av kvalificerade elektriker som kan projektera och installera datanät som motsvarar era krav på säkerhetstänkande och planering inför framtiden? Välkommen till Flemingsbergs Elektriska AB i Stockholm!
Flemingsbergs Elektriska hanterar el- tele- och datainstallationer, inom offentlig eller privat sektor. Vi har många nöjda kunder och hoppas att också ni vill arbeta med oss! Behöver ni kvalificerade elektriker inom belysning, kraft, larm och larmsystem eller styr och regler-system; kontakta oss snarast! Vi på Flempans El ställer säkerhet, fackmannamässighet och kvalificerad personal på din sida!
Flemingsbergs El utför el- tele- och datainstallationer inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Har ni behov av kvalificerade elektriker inom belysning, kraft, larm och larmsystem eller styr och regler-system eller ett behov av kabelomdragningar i samband med reparationer, tillbyggnader eller nybyggnader? Flempans El ställer fackmannamässighet och kvalificerad personal på din sida.
Flemingsbergs El hanterar det mesta inom inom el-branschen. Vi utför elinstallationer och teleinstallationer inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Datainstallationer med datornätverk i form av KAT6 -nätverk eller fiber, larm och larmsystem eller styr och regler-system, kontakta oss för fackmannamässiga installationer. Har ni behov av en kvalificerad entreprenör inom belysning, kraft, kabelomdragningar i samband med reparationer, tillbyggnader eller nybyggnader; kort sagt har du höga krav på kvalitet kunskap och säkerhet. Välkommen till Flempans El!
Flemingsbergs Elektriska utför el- tele- och datainstallationer inom både ROT-sektorn och nyproduktion, för såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom offentlig eller privat sektor. Har ni behov av kvalificerade elektriker inom belysning, kraft, larm och larmsystem eller styr och regler-system eller ett behov av kabelomdragningar i samband med reparationer, tillbyggnader eller nybyggnader? Flempans El ställer fackmannamässighet och kvalificerad personal på din sida. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!
Om cookies
info@flemingsbergs-el.se

external links