last data update: 2011/10/17, 08:58

Website loading time

during the test: 0.84 s

cable connection (average): 0.88 s

DSL connection (average): 0.93 s

modem (average): 3.2 s

HTTP headers

Information about DNS servers

cartesia.seMX10karon.cartesia.seIN60
cartesia.seA81.8.138.4IN60
cartesia.seSOAkaron.cartesia.seadministrator.cartesia.se505162196900 600 900 60 IN 60
cartesia.seIN7200
cartesia.seIN7200
cartesia.seNSedns05.ports.netIN900
cartesia.seNSdns.brinet.seIN900
cartesia.seNSdns.norrnod.seIN900
cartesia.seNSkaron.cartesia.seIN900

Received from the first DNS server

Request to the server "cartesia.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: edns05.ports.net
DNS Server Address: 217.28.206.67#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 22393
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

REQUEST SECTION:
cartesia.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
cartesia.se. 60 IN SOA karon.cartesia.se. administrator.cartesia.se. 505162196 900 600 900 60
cartesia.se. 60 IN MX 10 karon.cartesia.se.
cartesia.se. 900 IN NS edns05.ports.net.
cartesia.se. 900 IN NS dns.brinet.se.
cartesia.se. 900 IN NS dns.norrnod.se.
cartesia.se. 900 IN NS karon.cartesia.se.
cartesia.se. 60 IN A 81.8.138.4

SECTION NOTES:
karon.cartesia.se. 900 IN A 81.8.138.161

Received 228 bytes from address 217.28.206.67#53 in 97 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "cartesia.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: dns.brinet.se
DNS Server Address: 80.88.124.124#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 28361
flag: qr rd ra REQUEST: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 5

REQUEST SECTION:
cartesia.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
cartesia.se. 60 IN A 81.8.138.4
cartesia.se. 900 IN NS dns.brinet.se.
cartesia.se. 900 IN NS karon.cartesia.se.
cartesia.se. 900 IN NS edns05.ports.net.
cartesia.se. 900 IN NS dns.norrnod.se.
cartesia.se. 60 IN SOA karon.cartesia.se. administrator.cartesia.se. 505162196 900 600 900 60
cartesia.se. 60 IN MX 10 karon.cartesia.se.

SECTION NOTES:
dns.brinet.se. 3600 IN A 80.88.124.124
karon.cartesia.se. 900 IN A 81.8.138.161
edns05.ports.net. 61291 IN A 217.28.206.67
dns.norrnod.se. 9480 IN A 194.165.224.190
karon.cartesia.se. 900 IN A 81.8.138.161

Received 292 bytes from address 80.88.124.124#53 in 158 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

xartesia.se
vartesia.se
fartesia.se
dartesia.se
czrtesia.se
csrtesia.se
cwrtesia.se
cqrtesia.se
caetesia.se
cadtesia.se
caftesia.se
cattesia.se
ca5tesia.se
ca4tesia.se
carresia.se
carfesia.se
cargesia.se
caryesia.se
car6esia.se
car5esia.se
cartwsia.se
cartssia.se
cartdsia.se
cartrsia.se
cart4sia.se
cart3sia.se
carteaia.se
cartezia.se
cartexia.se
cartedia.se
carteeia.se
cartewia.se
cartesua.se
cartesja.se
carteska.se
cartesoa.se
cartes9a.se
cartes8a.se
cartesiz.se
cartesis.se
cartesiw.se
cartesiq.se
artesia.se
crtesia.se
catesia.se
caresia.se
cartsia.se
carteia.se
cartesa.se
cartesi.se
acrtesia.se
cratesia.se
catresia.se
caretsia.se
cartseia.se
carteisa.se
cartesai.se
ccartesia.se
caartesia.se
carrtesia.se
carttesia.se
carteesia.se
cartessia.se
cartesiia.se
cartesiaa.se

Location

IP: 81.8.138.4

continent: EU, country: Sweden (SWE), city:

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 16.51 KB

text per all code ratio: 16 %

title: Geografiska Informationssystem, Kartsystem, Fastighetsdata & Positionering - Cartesia GIS AB

description:

keywords:

encoding: UTF-8

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
och4

two word phrases repeated minimum three times

three word phrases repeated minimum three times

B tags

U tags

I tags

images

file namealternative text
Till startsidan

headers

H1

H2

H3

H4

H5

H6

internal links

addressanchor text
Till startsidan
MapStore
Mässor
Utbildning
Om Cartesia
Produkter & support
Kontakt
GIS
MOBILT
SKOG
WEBBLÖSNINGAR & KARTDATA
GPS-PRODUKTER
Utbildningar i MapInfo: 1500 kr i rabatt samt webbutbildning
Location Intelligence - tjänster, utbildningar och licenser
Renhållningsavgift - betalar alla i er kommun för renhållning?
Kurs MapInfo nyheter ver 10.0-11.0, Stockholm 29 nov
Uppdatera din Magellan GPS fastighetskarta
Solen Skolskjuts
Förlängt verksamhetsstöd
Väg och Transport >>
GPS Timber >>
Läs mer om Skog >>
Postnummerkarta >>
Webbtjänster &
info@cartesia.se

external links