last data update: 2011/10/14, 04:52

Website loading time

during the test: 1.96 s

cable connection (average): 2.05 s

DSL connection (average): 2.15 s

modem (average): 7.04 s

HTTP headers

Information about DNS servers

binhphuoc.orgSOAns1.domainsite.comsupport.domainsite.com110800 3600 604800 3600 IN 300
binhphuoc.orgA112.213.88.188IN300
binhphuoc.orgMX30aspmx5.googlemail.comIN1800
binhphuoc.orgMX10aspmx.l.google.comIN1800
binhphuoc.orgMX20alt1.aspmx.l.google.comIN1800
binhphuoc.orgMX20alt2.aspmx.l.google.comIN1800
binhphuoc.orgMX30aspmx2.googlemail.comIN1800
binhphuoc.orgMX30aspmx3.googlemail.comIN1800
binhphuoc.orgMX30aspmx4.googlemail.comIN1800
binhphuoc.orgNSns3.domainsite.comIN300
binhphuoc.orgNSns2.domainsite.comIN300
binhphuoc.orgNSns4.domainsite.comIN300
binhphuoc.orgNSns1.domainsite.comIN300

Received from the first DNS server

Request to the server "binhphuoc.org"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns3.domainsite.com
DNS Server Address: 184.173.144.32#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 18524
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 5

REQUEST SECTION:
binhphuoc.org. IN ANY

ANSWER SECTION:
binhphuoc.org. 1800 IN MX 30 aspmx3.googlemail.com.
binhphuoc.org. 300 IN A 112.213.88.188
binhphuoc.org. 1800 IN MX 30 aspmx4.googlemail.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com.
binhphuoc.org. 300 IN NS ns3.domainsite.com.
binhphuoc.org. 300 IN NS ns2.domainsite.com.
binhphuoc.org. 300 IN NS ns1.domainsite.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 10 aspmx.l.google.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 20 alt1.aspmx.l.google.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 30 aspmx2.googlemail.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 30 aspmx5.googlemail.com.
binhphuoc.org. 300 IN SOA ns1.domainsite.com. support.domainsite.com. 1 10800 3600 604800 3600
binhphuoc.org. 300 IN NS ns4.domainsite.com.

SECTION NOTES:
ns2.domainsite.com. 300 IN A 81.95.148.170
ns1.domainsite.com. 300 IN A 184.173.68.156
ns4.domainsite.com. 3600 IN A 174.129.224.147
ns4.domainsite.com. 3600 IN A 174.129.224.248
ns3.domainsite.com. 300 IN A 184.173.144.32

Received 433 bytes from address 184.173.144.32#53 in 15 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "binhphuoc.org"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns2.domainsite.com
DNS Server Address: 81.95.148.170#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 42307
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 5

REQUEST SECTION:
binhphuoc.org. IN ANY

ANSWER SECTION:
binhphuoc.org. 300 IN NS ns2.domainsite.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com.
binhphuoc.org. 300 IN NS ns4.domainsite.com.
binhphuoc.org. 300 IN NS ns1.domainsite.com.
binhphuoc.org. 300 IN A 112.213.88.188
binhphuoc.org. 1800 IN MX 30 aspmx2.googlemail.com.
binhphuoc.org. 300 IN NS ns3.domainsite.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 30 aspmx3.googlemail.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 20 alt1.aspmx.l.google.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 10 aspmx.l.google.com.
binhphuoc.org. 1800 IN MX 30 aspmx4.googlemail.com.
binhphuoc.org. 300 IN SOA ns1.domainsite.com. support.domainsite.com. 1 10800 3600 604800 3600
binhphuoc.org. 1800 IN MX 30 aspmx5.googlemail.com.

SECTION NOTES:
ns4.domainsite.com. 3600 IN A 174.129.224.147
ns2.domainsite.com. 300 IN A 81.95.148.170
ns4.domainsite.com. 3600 IN A 174.129.224.248
ns3.domainsite.com. 300 IN A 184.173.144.32
ns1.domainsite.com. 300 IN A 184.173.68.156

Received 433 bytes from address 81.95.148.170#53 in 76 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

vinhphuoc.org
ninhphuoc.org
hinhphuoc.org
ginhphuoc.org
bunhphuoc.org
bjnhphuoc.org
bknhphuoc.org
bonhphuoc.org
b9nhphuoc.org
b8nhphuoc.org
bibhphuoc.org
bimhphuoc.org
bijhphuoc.org
bihhphuoc.org
bingphuoc.org
binbphuoc.org
binnphuoc.org
binjphuoc.org
binuphuoc.org
binyphuoc.org
binhohuoc.org
binhlhuoc.org
binh-huoc.org
binh0huoc.org
binhpguoc.org
binhpbuoc.org
binhpnuoc.org
binhpjuoc.org
binhpuuoc.org
binhpyuoc.org
binhphyoc.org
binhphhoc.org
binhphjoc.org
binhphioc.org
binhph8oc.org
binhph7oc.org
binhphuic.org
binhphukc.org
binhphulc.org
binhphupc.org
binhphu0c.org
binhphu9c.org
binhphuox.org
binhphuov.org
binhphuof.org
binhphuod.org
inhphuoc.org
bnhphuoc.org
bihphuoc.org
binphuoc.org
binhhuoc.org
binhpuoc.org
binhphoc.org
binhphuc.org
binhphuo.org
ibnhphuoc.org
bnihphuoc.org
bihnphuoc.org
binphhuoc.org
binhhpuoc.org
binhpuhoc.org
binhphouc.org
binhphuco.org
bbinhphuoc.org
biinhphuoc.org
binnhphuoc.org
binhhphuoc.org
binhpphuoc.org
binhphhuoc.org
binhphuuoc.org
binhphuooc.org
binhphuocc.org

Location

IP: 112.213.88.188

continent: AS, country: Vietnam (VNM), city:

Website value

rank in the traffic statistics: 275 180

page wievs - daily average: 237

page views - monthly average: 7 095

visitors - daily average during last 30 days: 101

visitors during last 30 days: 3 032

estimated daily income from ads: 14 USD

estimated monthly income from ads: 409 USD

estimated website value: 17 955 USD

Basic information

website build using CSS

code weight: 35.57 KB

text per all code ratio: 29 %

title: Tin tức Bình Phước - BPIT - Bình Phước Việt Nam

description: Tin tức Bình Phước, Diễn đàn Bình Phước, Doanh nghiệp Bình Phước, CNTT Bình Phước

keywords: Binh Phuoc, Bình Phước, người bình phước, bình phước online, Tin tức Bình Phước, Doanh nghiệp Bình Phước, Con người Bình Phước, Tuổi trẻ Bình Phước, Phước Long Bình Phước, Đồng Xoài Bình Phước, Lộc Ninh Bình Phước, Kinh tế Bình Phước, Xã hội Bình Phước, An ninh Bình Phước, Sinh viên Bình Phước, Học sinh Bình Phước, Cộng đồng Bình Phước, Bù Đăng, chat, game, rao vặt, mua bán, tuổi trẻ, tin tức, phần mềm, download, yahoo, google, nhạc, music, Bảo Thi, Thông tin, Video, phim, yêu, kết bạn, cisco, pascal, visualc, window, video, crack, hack, drive, giao lưu, tán gẫu, tâm sự, ebooks, tiện ích, virus, antilvirus, kav, bitdefender, kaspersky, giải trí, clip, thư giản, cuộc sống, tình yêu, tuyển sinh, hướng nghiệp, học trò, thi cử, đại học, Phương Thanh, Đồng Hương, Bình Phước, Phước Long, Đồng Xoài, Chơn Thành, Lộc Ninh, Đồng Phú, Tin học, CNTT, binhphuocit, binh, phuoc, forumbinhphuoc, it, forum, cong dong, giai tri, computer, ibm, microsoft, pc, pocket, mobile, internet, web, design, video, net, network, linux, windows, mcse, ccna, ccnp, ccie, mcsa, mcsd, certificate, cisco, sun, java, .net, visual, forum, community, it, ict, technology, job, career, works, office, help, helpdesk, support, Bình Phước IT, network, Software, hacker, virus, công nghệ thông tin

encoding: utf-8

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

two word phrases repeated minimum three times

three word phrases repeated minimum three times

B tags

U tags

I tags

images

file namealternative text
Tin tuc Binh Phuoc

headers

H1

Công ty Cao su Đồng Phú Bình Phước lọt vào 200 châu Á do Forbes đánh giá

Cộng đồng Bình Phước

Văn hóa - Du lịch Bình Phước

Người Bình Phước

Kinh tế - Xã hội

Giáo dục

Công nghệ

Tin tức

Giải trí

H2

[Game show] Đuổi hình bắt chữ tại diễn đàn Bình Phước

Tp Hồ Chí Minh cuộc sống và những chuyện nhỏ

Baidu trao cơ hội cho Bing chiếm lĩnh thị phần Trung Quốc

BPIT tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại THPT Bù Đăng

Theo cái nhìn của các chuyên gia du lịch

Công ty Cao su Đồng Phú Bình Phước lọt vào 200 châu Á do Forbes đánh giá

Ẩn sâu trong thế giới đại gia của Trung Quốc

Chậm nhất 18/6 công bố kết quả tạm thời thi tốt nghiệp THPT

H3

[Game show] Đuổi hình bắt chữ tại diễn đàn Bình Phước

Tp Hồ Chí Minh cuộc sống và những chuyện nhỏ

Baidu trao cơ hội cho Bing chiếm lĩnh thị phần Trung Quốc

BPIT tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại THPT Bù Đăng

Theo cái nhìn của các chuyên gia du lịch

Công ty Cao su Đồng Phú Bình Phước lọt vào 200 châu Á do Forbes đánh giá

Ẩn sâu trong thế giới đại gia của Trung Quốc

Chậm nhất 18/6 công bố kết quả tạm thời thi tốt nghiệp THPT

H4

H5

H6

internal links

addressanchor text
Tin tuc Binh Phuoc
Bình Phước
Giới thiệu
Liên hệ
Diễn đàn Bình Phước
Trang chủ
Cộng đồng Bình Phước
Giới thiệu BPIT
Góp ý
Liên hệ
Người Bình Phước
Tuổi trẻ Bình Phước
Doanh nghiệp Bình Phước
Văn hóa - Du lịch Bình Phước
Lịch sử Bình Phước
Tổng quan Bình Phước
Kinh tế - Xã hội
Công nghệ
Thiết bị di động
Công nghệ thông tin
Giáo dục
Tin giáo dục
Hướng nghiệp
English study
Tin tức
Thể thao
Bình Phước
Tin thế giới
Tin trong nước
Giải trí
Âm nhạc
Bói toán
Game Pikachu
Video clips
Đọc truyện
Truyện cười
Test
Diễn đàn
img
Công ty Cao su Đồng Phú Bình Phước lọt vào 200 châu Á do Forbes đánh giá
img
[Game show] Đuổi hình bắt chữ tại diễn đàn Bình Phước
img
Tp Hồ Chí Minh cuộc sống và những chuyện nhỏ
img
Baidu trao cơ hội cho Bing chiếm lĩnh thị phần Trung Quốc
[Game show] Đuổi hình bắt chữ tại diễn đàn Bình Phước
Tp Hồ Chí Minh cuộc sống và những chuyện nhỏ
Baidu trao cơ hội cho Bing chiếm lĩnh thị phần Trung Quốc
Thiếu úy cảnh sát giao thông Bình phước bị sát hại vì tình
"A letter from a little Vietnamese girl"
"Cuộc chiến" hacker Việt - Trung
Ẩn sâu trong thế giới đại gia của Trung Quốc
Chậm nhất 18/6 công bố kết quả tạm thời thi tốt nghiệp THPT
Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho tỉnh Bình Phước
[Tin nóng] Các cây xăng trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh tiếp tục đóng cửa, giá xăng bán lẻ 30.000 đồng/lít
Cộng đồng Bình Phước
BPIT tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại THPT Bù Đăng
img
Hê Zô - 22 năm một con người
Nhớ quê
Họp offline Ban Quản Trị BPIT 18/07/2010
Offline ngày 20/6/2010 bàn về các hoạt động trong hè của BPIT
Văn hóa - Du lịch Bình Phước
Theo cái nhìn của các chuyên gia du lịch
img
Khám phá rừng nguyên sinh Tây Cát Tiên
Bến đò Thôn 1
Trảng cỏ Bù Lạch
Thác Số 4 cảnh trí thơ mộng
Người Bình Phước
Công ty Cao su Đồng Phú Bình Phước lọt vào 200 châu Á do Forbes đánh giá
img
Nhớ Chơn Thành
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Chăm sóc tốt vườn cây tái canh kiến thiết cơ bản
Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thuộc KCN Minh Hưng - Hàn Quốc
Trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai nhà đầu tư Hàn Quốc, Đài Loan
Kinh tế - Xã hội
Ẩn sâu trong thế giới đại gia của Trung Quốc
img
Nghị lực của cô sinh viên mồ côi nuôi 4 em ăn học
Tử hình gã trai đa tình sát hại cô gái vô tội
Kỳ bí một số người Việt 'chết đi sống lại'
Một phụ nữ bị cắt môi và cằm ngay tại nhà
Giáo dục
Chậm nhất 18/6 công bố kết quả tạm thời thi tốt nghiệp THPT
Teen cắt tay tự tử sau giờ thi
Tuần này chốt phương án rút hồ sơ xét ĐH
Hoc360.vn - Giải pháp mới cho sĩ tử chinh phục 'giấc mơ đại học'
Đã biết 6 môn thi tốt nghiệp năm nay 2011
Công nghệ
Baidu trao cơ hội cho Bing chiếm lĩnh thị phần Trung Quốc
img
"Cuộc chiến" hacker Việt - Trung
Quân đội Mỹ tạm đóng một vài website để hỗ trợ Nhật trong nỗ lực phục hồi
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số
Top 15 công cụ miễn phí cho Windows
Tin tức
Tp Hồ Chí Minh cuộc sống và những chuyện nhỏ
img
Thiếu úy cảnh sát giao thông Bình phước bị sát hại vì tình
"A letter from a little Vietnamese girl"
Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho tỉnh Bình Phước
[Tin nóng] Các cây xăng trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh tiếp tục đóng cửa, giá xăng bán lẻ 30.000 đồng/lít
Giải trí
[Game show] Đuổi hình bắt chữ tại diễn đàn Bình Phước
img
'Quá bất ngờ vì chỉ sau một đêm đã nổi tiếng'
Vắng Công Vinh, Thủy Tiên thiếu tự tin
Ca sỹ Việt 'phản hồi' về anh chàng giả giọng tài năng
Chất vấn chuyện tình cảm của Khổng Tú Quỳnh
Bình Phước
BPIT

external links

addressanchor text
img
img
img
img
img
BOVAI CORP