last data update: 2011/10/14, 18:45

Website loading time

during the test: 1.01 s

cable connection (average): 1.05 s

DSL connection (average): 1.09 s

modem (average): 3.07 s

HTTP headers

Information about DNS servers

appvz.comAAAA2a01:4f8:100:4321:1:1:1:1IN3600
appvz.comA188.40.226.89IN3600
appvz.comMX10mail.appvz.comIN3600
appvz.comMX5appvz.comIN3600
appvz.comTXTv=spf1 a mx ip4:188.40.68.114 ~allArrayIN3600
appvz.comTXTgoogle-site-verification:SKKbtHhWeisvan48PXImfBnsaJ5l1gdEPbmdWYiLsbMArrayIN3600
appvz.comSOAhostmaster.nameserver9928800 7200 604800 5 IN 3600
appvz.comNSns1.dns-diy.netIN42173
appvz.comNSns2.dns-diy.netIN42173

Received from the first DNS server

Request to the server "appvz.com"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns1.dns-diy.net
DNS Server Address: 74.200.220.212#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 26174
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

REQUEST SECTION:
appvz.com. IN ANY

ANSWER SECTION:
appvz.com. 3600 IN SOA . hostmaster.nameserver. 99 28800 7200 604800 5
appvz.com. 3600 IN AAAA 2a01:4f8:100:4321:1:1:1:1
appvz.com. 3600 IN TXT "google-site-verification:SKKbtHhWeisvan48PXImfBnsaJ5l1gdEPbmdWYiLsbM"
appvz.com. 3600 IN TXT "v=spf1 a mx ip4:188.40.68.114 ~all"
appvz.com. 3600 IN MX 5 appvz.com.
appvz.com. 3600 IN MX 10 mail.appvz.com.
appvz.com. 3600 IN A 188.40.226.89

SECTION NOTES:
mail.appvz.com. 3600 IN A 188.40.68.114

Received 308 bytes from address 74.200.220.212#53 in 35 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "appvz.com"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns2.dns-diy.net
DNS Server Address: 203.169.139.84#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 8410
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

REQUEST SECTION:
appvz.com. IN ANY

ANSWER SECTION:
appvz.com. 3600 IN SOA . hostmaster.nameserver. 99 28800 7200 604800 5
appvz.com. 3600 IN A 188.40.226.89
appvz.com. 3600 IN AAAA 2a01:4f8:100:4321:1:1:1:1
appvz.com. 3600 IN TXT "google-site-verification:SKKbtHhWeisvan48PXImfBnsaJ5l1gdEPbmdWYiLsbM"
appvz.com. 3600 IN TXT "v=spf1 a mx ip4:188.40.68.114 ~all"
appvz.com. 3600 IN MX 5 appvz.com.
appvz.com. 3600 IN MX 10 mail.appvz.com.

SECTION NOTES:
mail.appvz.com. 3600 IN A 188.40.68.114

Received 308 bytes from address 203.169.139.84#53 in 286 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

zppvz.com
sppvz.com
wppvz.com
qppvz.com
aopvz.com
alpvz.com
a-pvz.com
a0pvz.com
apovz.com
aplvz.com
ap-vz.com
ap0vz.com
appcz.com
appbz.com
appgz.com
appfz.com
appvx.com
appvs.com
appva.com
ppvz.com
apvz.com
apvz.com
appz.com
appv.com
papvz.com
appvz.com
apvpz.com
appzv.com
aappvz.com
apppvz.com
apppvz.com
appvvz.com
appvzz.com

Location

IP: 188.40.226.89

continent: EU, country: Germany (DEU), city:

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 14.43 KB

text per all code ratio: 22 %

title: AppVZ.com - Trang chủ - Domain | Hosting | VPS | Server -

description: Trang chủ - AppVZ.com là nhà cung cấp các dịch vụ VPS (Virtual Private Servers), Hosting, Servers chất lượng cao. Hệ thống máy chủ luôn sử dụng công nghệ mới nhất.

keywords: vps, cheapvps, cheap vps, virtual private, server, vps gia re, vps giá rẻ, máy chủ ảo, may chu ao, virtual server, server, may chu, máy chủ, dịch vụ máy chủ, dich vu may chu, dedicated server, dedi-server, hosting, share host, web hosting, cheap host, cheap hosting, cheapest hosting, website, domain, tên miền, ten mien, lưu trữ web, luu tru web, Email

encoding: utf-8

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
thông7
vụ6
được6
tin6
dịch6
trợ6
6
hỗ5
bạn5
5
một5
chủ4
Xem4
đăng4
cầu4
khách4
cách3
hàng3
3
báo3
VPS3
khoản3
Trang3
yêu3
những3
tên3

two word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
dịch vụ6
thông tin5
hỗ trợ5
cầu hỗ4
đăng kí4
kí dịch3
yêu cầu3
khách hàng3
một cách3

three word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
cầu hỗ trợ4
yêu cầu hỗ3
kí dịch vụ3

B tags

+84.43627-6286

Nâng cấp sử dụng MySQL 5.5 và bổ xung BlueOnyx cho lựa chọn cài đặt VPS

Tăng 50% RAM cho toàn bộ Managed VPS và bắt đầu cấp phát IPv6

Windows 2008 R2 sẵn sàng cho các gói VPS từ 1GB trở lên

U tags

I tags

(https://)

images

file namealternative text
AppVZ.com
Phone
Email
LiveZilla Live Help
Vietnamese
English
Germany
France
Client Area
Announcements
Submit ticket
Downloads
Support tickets
Knowledgebase
Domain checker
Cart
Contact
Affiliates
Annoucements
Trang chủ
Tài khoản khách hàng
Thông báo
Kiến thức trợ giúp
Gửi yêu cầu hỗ trợ
Đăng kí dịch vụ
PayPal
MoneyBookers
NganLuong
MaxMind Credit Card Frau Detection

headers

H1

H2

Thông báo mới nhất

H3

Thông báo mới nhất

H4

H5

H6

internal links

addressanchor text
LiveZilla Live Help
Start Live Help Chat
Vietnamese
English
Germany
France
Trang chủ
Domain
Hosting
Reseller
VPS
Trang chủ
Client Area
Tài khoản khách hàng
Announcements
Thông báo
Submit ticket
Gửi yêu cầu hỗ trợ
Downloads
Downloads
Support tickets
Yêu cầu hỗ trợ
Knowledgebase
Kiến thức trợ giúp
Domain checker
Kiểm tra tên miền
Cart
Đăng kí dịch vụ
Contact
Hỏi trước khi đăng kí dịch vụ
Affiliates
Affiliates
Nâng cấp sử dụng MySQL 5.5 và bổ xung BlueOnyx cho lựa chọn cài đặt VPS
Tăng 50% RAM cho toàn bộ Managed VPS và bắt đầu cấp phát IPv6
Windows 2008 R2 sẵn sàng cho các gói VPS từ 1GB trở lên
Trang chủ
Trang chủ
Tài khoản khách hàng
Tài khoản khách hàng
Thông báo
Thông báo
Kiến thức trợ giúp
Kiến thức trợ giúp
Gửi yêu cầu hỗ trợ
Gửi yêu cầu hỗ trợ
Downloads
Downloads
Đăng kí dịch vụ
Đăng kí dịch vụ
MaxMind Credit Card Frau Detection
AppVZ.com
Networks System
Term of Services

external links

addressanchor text
WHMCompleteSolution
PayPal
MoneyBookers
WHMCS